APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
John Grinder og Richard Bandler

John Grinder og Richard Bandler

 
NLP som begreb er navngivet og “opfundet” af John Grinder og Richard Bandler tilbage i midten af 1970´erne. John Grinder var sprogprofessor, og Richard Bandler var matematikstuderende på UCSC (University of California in Santa Cruz), hvor også Gregory Bateson, der blev en vigtig sparringspartner for dem.

 
 
Den engelske betegnelse - Neuro Linguistic Programming - stammer fra de discipliner, som øvede indflydelse på den tidlige del af John Grinder og Richards Bandlers arbejde, der begyndte som en udforskning af forbindelsen mellem neurologi, sprogteori og observerbare adfærdsmønstre. De interesserede sig for, hvordan det kunne være, at nogle terapeuter opnåede ekstremt gode resultater og andre ikke. Hvad var forskellen på “eksperternes” måde at gøre tingene på og de almindelige andre?
 

Eksperterne, de modellerede i starten, var:

Fritz Pearls - Gestaltterapi

Virginia Satir - Familieterapi

Milton H. Erickson - Hypnose og terapi
 

Det lykkedes for John Grinder og Richard Bandler at omsætte studiet af den excellente adfærd til praktiske metoder og teknikker, som gør det muligt for os andre at lære, hvordan vi kan opnå de samme resultater som eksperterne.


I 1975 og 76 udgavJohn Grinder og Richard Bandlerderes første bøger, The structure of Magic vol. I & II. Bøgerne indeholder præcise beskrivelser af de sproglige mønstre og kognitive strukturer, mennesker anvender til at erkende verden med og til at undgå forandring med. Siden er der udkommet en lang række bøger om NLP og de udviklede applikationer.
 

John Grinder og Richard Bandler fortsatte deres studier, holdt foredrag for og underviste en lang række mennesker i anvendelsen af de modelling- og terapeutiske teknikker, som de havde fundet så brugbare. I 1984 ændrede John Grinder sammen med Judith deLozier sin version af NLP til det, der i dag går under navnet NLP New Code. Richard Bandler begyndte i starten af 90´erne at udvikle sin helt egen nye teori, Design Human Engeneering (DHE), og NLP er siden hen blevet anvendt og fortolket på utallige måder.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev