APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Chokerende begivenheder i arbejdet

Chokerende begivenheder i arbejdet


Chokerende begivenheder i arbejdet omfatter fysisk vold, psykisk vold og traumatiserende hændelser.
 

Knap 2,5 pct. af de danske l√łnmodtagere har v√¶ret udsat for vold eller trusler om vold i forbindelse med deres arbejde.
 

Sp√łrgeskemaunders√łgelsen National Overv√•gning af Arbejdsmilj√łet blandt L√łnmodtagere (NOA-L) fra 2021 med over 30.000 besvarelser viser, at 3,5 pct. af den arbejdende befolkning rapporterer, at de har v√¶ret udsat for vold p√• arbejdspladsen inden for de seneste 12 m√•neder. 6,4 pct. rapporterer, at de har v√¶ret udsat for trusler om vold p√• arbejdspladsen.
 

I f√łlgende jobgrupper rapporterer flere end gennemsnittet, at de har v√¶ret udsat for fysisk vold p√• arbejdspladsen:
 

 • Specialp√¶dagoger (23,5 pct.)
 • Social- og sundhedsarbejdere (19,3)
 • P√¶dagoger (18,8 pct.)
 • Port√łrer m.fl. (18,5 pct.)
 • Politi og f√¶ngselsbetjente (18,2 pct.)
 • Specialundervisere (17,1 pct.)
 • P√¶dagogmedhj√¶lpere (12,3 pct.)
 • Passagerservicemedarbejdere (10,5 pct.)
 • Skolel√¶rere (9,7 pct.)
 • Sygeplejersker (9,5 pct.)
 • Brandm√¶nd, reddere og sikkerhedsvagter (5,2)
 • Kundeinformationsmedarbejdere (4,5)
   

Kvinder er mere udsatte end mænd

Tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmilj√ł, NFA, bekr√¶fter, at offentligt ansatte er mest udsat for vold og trusler, og at kvinder er mere udsatte end m√¶nd.

Afhængig af alder har 7,3 - 9,4 % af alle kvinder i job været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder, mens det tilsvarende tal for mænd afhængig af alder er 2,5 - 4,4 %.

Derudover har 7,6 ‚Äď 13 % af kvinderne v√¶ret udsat for trusler om vold p√• arbejdspladsen inden for de sidste 12 m√•neder, mens det tilsvarende tal for m√¶nd afh√¶ngig af alder er 5,2 - 8,2 %. Tallene stammer fra unders√łgelsen

Chokerende begivenheder omfatter her fysisk og psykisk vold samt traumatiserende hændelser, som direkte eller indirekte kan true medarbejderens sikkerhed og sundhed.

Fysisk vold omfatter aktivt p√•f√łrt skade som fx slag, spark, bid, kv√¶lningsfors√łg eller knivstik. Andre typer af fysisk vold kan v√¶re voldsomme h√¶ndelser, fx i forbindelse med et r√łveri.

Psykisk vold omfatter episoder, hvor medarbejderen udsættes for verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, systematisk fornedrelse, ydmygelse e.l.
Begge typer af vold kan være rettet direkte eller indirekte mod medarbejderen.

Indirekte vold kan fx v√¶re, n√•r medarbejderens familie, venner eller andre p√•r√łrende er genstand for vold eller trusler om vold. S√•danne overgreb kan
også være psykisk belastende for arbejdskolleger, som er vidner til volden.

Traumatiserende hændelser omfatter episoder, hvor medarbejderen konfronteres med voldsomme og psykisk belastende hændelser, fx ulykker med
omkomne eller st√¶rkt tilskadekomne, uhelbredeligt syge, selvmord eller selvmordsfors√łg. 
Tilmelding til nyhedsbrev