APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Arbejdsmilj√łrepr√¶sentant

Arbejdsmilj√łrepr√¶sentant

 

Som ny arbejdsmilj√łrepr√¶sentant skal du uddannes p√• arbejdsmilj√łuddannelsen. Det er et krav fra Arbejdstilsynet. Apropos Kommunikation er certificeret af Arbejdstilsynet til at uddanne medlemmerne af Arbejdsmilj√łorganisationen. L√¶s mere her.

 

Vi udbyder den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse p√• 3 dage eller som netbaseret l√łsning. L√¶s mere her

 

 

Ansvar, opgaver og roller

 

Arbejdsmilj√łrepr√¶sentantens opgaver afh√¶nger i h√łj grad af forholdene p√• din virksomhed. Du skal derfor f√łrst og fremmest sammen med arbejdsmilj√łgruppen s√¶tte dig ind i vigtige forhold for medarbejdere og ledere p√• din virksomhed. Er der specifikke problemstillinger, I skal v√¶re opm√¶rksomme p√• i jeres branche? Er der igangv√¶rende unders√łgelser eller opf√łlgning, der skal ske? Som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant er du en del af din virksomheds arbejdsmilj√łorganisation. Hvordan i pr√¶cis organiserer jer, afh√¶nger af  din virksomhedens st√łrrelse og indg√•ede aftaler p√• omr√•det. Arbejdsmilj√łarbejdet omfatter b√•de overordnede strategiske opgaver og daglige operationelle opgaver. P√• virksomheder med 35 eller flere ansatte tager arbejdsmilj√łudvalget sig af de strategiske opgaver som planl√¶gning, ledelse og koordinering af arbejdsmilj√łsamarbejdet. Her fasts√¶tter arbejdsmilj√łudvalget konkrete m√•l og planl√¶gger, hvordan de skal opn√•s. De daglige opgaver h√•ndteres af arbejdsmilj√łgrupperne. P√• virksomheder med 10-34 ansatte har arbejdsmilj√łorganisationen b√•de de daglige og de overordnede opgaver i arbejdsmilj√łarbejdet.

 

Arbejdsmilj√łrepr√¶sentants opgave, rolle og ansvar

 

Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten fungerer som en bindeled mellem medarbejderne og ledelsen i arbejdsmilj√łsp√łrgsm√•l. Deres prim√¶re m√•l er at sikre, at medarbejdernes interesser og behov i forhold til arbejdsmilj√łet bliver h√łrt og taget i betragtning. Derfor er √©n af de vigtigste parametre, at du som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant er nysgerrig og interesseret i de mange aspekter der findes i arbejdsmilj√łarbejdet p√• dine kollegaers vegne. Ydermere vil arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten ofte v√¶re tilstede til et m√łde n√•r Arbejdstilsynet kommer p√• bes√łg hos virksomheden. 
Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten kan give r√•dgivning og information til medarbejderne om deres rettigheder og pligter i forhold til arbejdsmilj√łet. De kan besvare sp√łrgsm√•l, give vejledning og informere om sikkerhedsprocedurer, forebyggende foranstaltninger og relevante arbejdsmilj√łinitiativer. Derudover kan arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten hj√¶lpe med at identificere potentielle farer og vurdere risici i arbejdsmilj√łet. De kan v√¶re opm√¶rksomme p√• usikre arbejdsforhold, farlige situationer eller arbejdsrelaterede sundhedsproblemer og videregive disse oplysninger til relevante parter for at tage n√łdvendige handlinger. Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten har ret til at deltage i arbejdsmilj√łm√łder, hvor der dr√łftes arbejdsmilj√łsp√łrgsm√•l. De kan repr√¶sentere medarbejdernes synspunkter og interesser og bidrage til beslutningsprocessen ved at dele deres viden og erfaringer. Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten kan bist√• med indberetning af arbejdsulykker, arbejdsrelaterede sygdomme eller farlige forhold til arbejdsgiveren og arbejdsmilj√łorganisationen. De kan ogs√• v√¶re involveret i opf√łlgningen p√• s√•danne h√¶ndelser for at sikre, at passende foranstaltninger tr√¶ffes for at forhindre gentagelse
Generelt set kan en arbejdsmilj√łrepr√¶sentant v√¶re en ressource og st√łtte for medarbejderne i forhold til arbejdsmilj√łet. De er med til at sikre, at medarbejdernes stemmer bliver h√łrt, og at der bliver taget h√•nd om eventuelle arbejdsmilj√łm√¶ssige udfordringer eller problemer. Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten spiller dermed en vigtig rolle i at skabe og opretholde et sikkert, sundt og trivselsfremmende arbejdsmilj√ł for alle.

 

Arbejdsmilj√łrepr√¶sentantens valg

 

Hvilke virksomheder skal v√¶lge en arbejdsmilj√łrepr√¶sentant

Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten skal v√¶lges i virksomheder, der besk√¶ftiger mindst 10 ansatte og hvor arbejdet udf√łres p√• virksomhedens adresse. Dette g√¶lder for b√•de private og offentlige virksomheder.

Hvorn√•r skal man v√¶lges som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant?

Valget af arbejdsmilj√łrepr√¶sentant finder sted, n√•r der er behov for det eller senest inden for seks m√•neder efter, at der er ansat 10 eller flere medarbejdere. Hvis der allerede er valgt en arbejdsmilj√łrepr√¶sentant, skal der stadig v√¶re et nyt valg senest seks m√•neder efter, at den tidligere arbejdsmilj√łrepr√¶sentants valgperiode er afsluttet.

Hvordan foreg√•r et valg som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant?

Valget af arbejdsmilj√łrepr√¶sentant foreg√•r gennem en demokratisk proces, hvor medarbejderne har mulighed for at nominere og stemme p√• kandidater. Der kan v√¶re forskellige metoder til at organisere valget, s√•som hemmelig afstemning eller enighed mellem medarbejderne. Arbejdsmilj√łlovgivningen fasts√¶tter ikke specifikke regler for valgprocessen, s√• det kan variere afh√¶ngigt af virksomhedens praksis og aftaler inden for virksomheden.

Hvor lang kan valgperioden v√¶re som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant?

Valgperioden som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant kan variere, men den er normalt to eller fire √•r. Den specifikke valgperiode kan fastl√¶gges i virksomhedens arbejdsmilj√łaftale eller gennem lokale aftaler. N√•r valgperioden udl√łber, skal der v√¶re et nyt valg af arbejdsmilj√łrepr√¶sentant inden for en given tidsramme for at sikre kontinuitet i arbejdsmilj√łarbejdet.

Hvordan tilmelder man sig en arbejdsmilj√łuddannelse hos Apropos Kommunikation?

For at tilmelde dig en arbejdsmilj√łuddannelse hos Apropos Kommunikation kan se n√¶rmere her. Her finder finder  du information om vores tilg√¶ngelige kurser. Du kan v√¶lge mellem vores 3-dages-arbejdsmilj√łuddannelse eller netbaseret arbejdsmilj√łuddannelse - p√• dansk eller engelsk. Vi tilbyder √•bne hold s√•vel som firmarekvireret kursusforl√łb.
Du kan kontakte os for at f√• yderligere vejledning eller svar p√• eventuelle sp√łrgsm√•l, du m√•tte have vedr√łrende tilmelding til arbejdsmilj√łuddannelsen.

 


 

 
Tilmelding til nyhedsbrev