APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Arbejdsmilj√łorganisationen (AMO)

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)


Alle virksomheder med 10 ansatte eller derover skal have en arbejdsmiljøgruppe og en valgt medarbejder og arbejdsleder.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver opbygget en arbejdsmiljøorganisationen i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne. Forskellen i kravene til arbejdsmiljøorganisationen afhænger af antallet af ansatte. 

 

 

 

Virksomheder fra 1-9 ansatte: 
I disse mindre virksomheder er der ikke et formelt krav til at etablere en arbejdsmiljøorganisation. Her er det arbejdsgiverens ansvar at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for medarbejderne. Arbejdsgiveren skal dog stadig overholde arbejdsmiljølovgivningen og træffe de nødvendige foranstaltninger for at forebygge arbejdsmiljøproblemer og sikre trivsel på arbejdspladsen.
Virksomheder med 10-34 ansatte:
I denne kategori skal virksomheden have en sikkerhedsgruppe, som består af en arbejdsleder udpeget af arbejdsgiveren og en arbejdsmiljørepræsentant valgt af medarbejderne. Arbejdsgiveren eller en repræsentant, der handler på arbejdsgiverens vegne, fungerer som formand for sikkerhedsgruppen. Sikkerhedsgruppen tager sig af opgaver som arbejdspladsvurdering (APV), planlægning, kontrol og forebyggelse af arbejdsmiljørelaterede problemer.
Virksomheder med mere end 35 ansatte:
For virksomheder med mere end 35 ansatte er der krav om at etablere en arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøorganisationen består af arbejdsledere udpeget af arbejdsgiveren og arbejdsmiljørepræsentanter valgt af medarbejderne. Forskellen her er, at der ikke længere er en formel sikkerhedsgruppe, men en bredere arbejdsmiljøorganisation, der kan bestå af flere arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Denne organisation samarbejder om at styrke arbejdsmiljøet og gennemføre de nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger og -aktiviteter.

 

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. 

 

Hvad er forskellen mellem en arbejdsmiljøgruppe og et arbejdsmiljøudvalg?

 

Arbejdsmiljøgruppen
En arbejsdmiljøgruppe består typisk af en arbejdsleder, der er udpeget af arbejdsgiveren, og en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne. Arbejdsmiljøgruppen arbejder tæt sammen for at styrke arbejdsmiljøet og håndtere arbejdsmiljørelaterede opgaver. Disse opgaver kan omfatte arbejdspladsvurdering (APV), planlægning, kontrol, forebyggelse, registrering af ulykker og information til kollegerne.

Arbejdsmiljøudvalget
Når der er beskæftiget 35 ansatte eller derover, skal der oprettes et arbejdsmiljøudvalg (AMU). 
Udvalget består af arbejdsledere udpeget af arbejdsgiveren og arbejdsmiljørepræsentanter valgt af medarbejderne. Arbejdsmiljøudvalget fungerer som en bredere og mere omfattende struktur, der håndterer arbejdsmiljøspørgsmål. Udvalget kan bestå af flere arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter for at sikre bred repræsentation og inddragelse af forskellige arbejdsområder og medarbejdergrupper.
Arbejdsmiljøudvalget er ansvarligt for opgaver som arbejdspladsvurdering (APV), planlægning, kontrol, forebyggelse, registrering af ulykker og samarbejde om løsninger og forbedringer inden for arbejdsmiljøet.

 

Uanset strukturen er både arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljøudvalget ansvarlige for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen og samarbejde om arbejdsmiljøopgaver for at opnå trivsel og forebygge arbejdsmiljøproblemer.

 
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev