APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Mc Clelland

Mc Clelland


Mc Clelland har interesseret sig for lederens specielle "indre" drivkræfter og har set, hvilken rolle nogle dominerende motiver eller behov har i denne sammenhæng. Det er:
 • Præstationsbehovet - behov for at yde noget, være effektiv, forbedre noget, nå resultater m.m.
 • Magtbehovet - behov for at øve indflydelse, kontrollere, påvirke m.m.
 • Det sociale behov - behov for sociale kontakter, for at knytte følelsesmæssige bånd, være afholdt m.m.
 • Motivet er drivkraften, der retter opmærksomheden mod noget bestemt, og dette udvælger handlemåder.

 

Mc Clelland fandt frem til, at mennesker med et højt præstationsbehov:
 • Holder længere ud
 • Sætter sig relativt højere mål
 • Er relativt risikovillige
 • Tager større ansvar for egne resultater
 • Er mere åbne over for feedback om resultater end andre.

De klarer sig godt som fagspecialister, som igangsættere og som førstelinieledere, men ikke som ledere af større organisationer og enheder. Deres problem er her, at de vil lave det hele selv og har ikke sans for at lade andre komme til.
 
Som ledere af større enheder peger Mc Cleeland på folk med en anden kombination af motiver, nemlig:
 • Højt magtbehov
 • Et lavere socialt behov
 • Høj selvkontrol


Bl.a. henviste han til undersøgelser af nogle forskellige lederes karriereforløb, der har vist, at personer med dette mønster har tendens til oftere end andre at nå topniveauet i organisationen.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev