APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse


Engang i 60’erneudviklede de to amerikanske psykologer Paul Hersey og Kenneth Blanchard teorien om situationsbestemt ledelse, også omtalt som de fire lederstile. Det er senere blevet til situationsbestemt ledelse®II, som nu bliver brugt af mange kursusudbydere til lederudvikling.
 
Nogle medarbejdere er selvkørende, andre medarbejdere er først lige begyndt på det nye job, og andre igen har ikke helt den tilstrækkelige rutine og selvtillid for at bestride jobbet. Det stiller blandt andet krav til lederen om at kunne håndtere hver enkelt medarbejder forskelligt, nemlig i forhold til den enkeltes behov for at blive ledet.
 
Situationsbestemt Ledelse® II omfatter en model og en række værktøjer, der sætter lederen i stand til at håndtere medarbejderne individuelt.
 
Du vil opleve, at denne metode også omtales som de fire lederstile.
 
Kort fortalt går situationsbestemt ledelse® II, de fire lederstileud på, at ansatte kan passes ind i fire kasser efter deres niveau og engagement. Ingen af kasserne har mere værdi end andre, men lederne skaber de bedste resultater hos medarbejderne, når lederstilen (S) er tilpasset medarbejdernes niveau af kompetence og engagement.
 

Der er fire faser i udvikling af medarbejdere:

U1: Lav kompetence, stort engagement
Når medarbejderne er nybegyndere på en opgave, hvortil deres kendskab er begrænset - og de samtidig har lyst til at prøve nyt og er parate til at lære.

U2: Nogen kompetence, lavt engagement:
Når medarbejderne opdager, at opgaverne var sværere eller mindre interessante end de troede.

U3: Stor kompetence, lavt engagement.
Når medarbejderne kan løse opgaverne selvstændigt. Selvtilliden og erfaringen er høj, men motivationen kan svinge fra begejstring til modløshed.

U4: Stor kompetence, stort engagement.

Når medarbejderne kan deres ting og tror på sig selv.

I takt med, at medarbejderne ændrer sig, skal lederen ændre sin lederstil fra:

S1:Meget instruktion, lidt støtte til
S2:Mindre instruktion, mere støtte til
S3:Lidt instruktion, meget støtte til
S4:Lejlighedsvis instruktion og støtte

Pointen er at nå frem til det punkt, hvor medarbejderne kender opgaverne så godt og har den nødvendige erfaring og sikkerhed til, at vedkommende kan tage selvstændige initiativer og opnå motivation gennem de resultater, han/hun skaber.Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev