APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Holmes-Rahes statistiske prognosemodel

Holmes-Rahes statistiske prognosemodel

 
Test din risiko for stress
Enhver forandring påvirker vores stressniveau - uanset om forandringen er positiv eller negativ.
 

For at forudsige risikoen for at få stress, udarbejdede man tilbage i 1967 en pointskala for sociale begivenheder.

Listen bruges ved, at man krydser de hændelser af, som man har været udsat for inden for det seneste år. Derefter tælles pointene sammen.
 
Har du opnået 150 point eller mindre, er du ikke i risikogruppen. Får du mellem 150 og 300 points, svarer det til en 50 pct. risiko for, at du inden for de næste to år får stress. Ved en samlet pointsum på over 300, er der ca. 80 pct. sandsynlighed for, at du får stress inden for de næste to år.
 

 

1

Ægtefælles død

100 point

2

Skilsmisse

73 point

3

Opløsning af hjem

65 point

4

Institutionsanbringelse og nær slægtnings død

63 point

5

Svær skade eller sygdom

53 point

6

Giftermål

50 point

7

Afskedigelse

47 point

8

Ægteskabelig forsoning og pensionering

45 point

9

Vigtig ændring af familiemedlems helbred

44 point

10

Graviditet

40 point

11

Seksuelle problemer, nyt familiemedlem og konkurs eller fusion i din virksomhed

39 point

12

Økonomiske forandringer

38point

13

En god vens død

37 point

14

Arbejdsskift

36 point

15

Ægteskabelige problemer og større forandring i boligforholdene

35 point

16

Større låntagning

31 point

17

Udpantning eller pantsætning

30 point

18

Arbejdsmæssige forandringer (Udnævnelse, degradering, forflyttelse),
børn flytter hjemmefra og familiemæssige problemer

29 point

19

Større personlige præstationer

28 point

20

Ægtefælle, der begynder eller ophører med erhvervsarbejde og
start eller afslutning af uddannelse

26 point

21

Forandring i personlige vaner (påklædning, venner)

24 point

22

Konflikter med chefen

23 point

23

Ændring i arbejdstid/ arbejdsvilkår, flytning og skifte af arbejdsplads / nye lokaler

20 point

24

Ændring i fritidsvaner eller kirkelig aktivitet

19 point

25

Ændring i sociale aktiviteter

18 point

26

Lån under 100.000 kr.

17point

27 

Ændring i søvnvaner (sover meget mere eller mindre, eller på andre tidspunkter)

16 point

28

Ændring i ens sociale liv eller i spisevaner

15 point

29

Ferie

13 point

30

Jul

12 point

 31

Mindre lovovertrædelser

11 point

 

Kilde: Journal of Psychosomatic Research, Pergamon Press 1967

 
 

 
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev