F√łlg os p√• Facebook

Selvstyrende grupper

 
Gruppen fastlægger selv arbejdstidens anvendelse og afgør selv, om den skal have en leder Selvstyrende grupper er karakteriseret ved, at et mindre antal medarbejdere - fx 5-10 - indgår i et snævert samarbejde om at tilrettelægge og udføre nogle af arbejdsprocesserne.
 
Gruppen er som helhed ansvarlig for at opnå et på forhånd fastsat resultat.
 
Gruppen fastlægger selv arbejdstidens anvendelse og afgør selv, om den skal have en leder og i givet fald hvem. Det normale er også, at gruppen selv afgør, hvem der skal være medlem af gruppen.
 

Læs mere om teamudvikling
Relaterede sider: