APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Transaktionsanalyse (TA):

Transaktionsanalyse (TA):

 

TA er som selvstændig, psykologisk teori og metode grundlagt af den amerikanske professor i psykiatri og psykoanalytiker Eric Berne, der i årene 1958 til sin død i 1970, alene og sammen med en gruppe af kollegaer og professionelle psykoterapeuter, publicerede adskillige artikler og fagbøger om transaktionsanalyse.


Transaktionsanalysen er efterhånden blevet en omfattende arbejdsmodel, der beskæftiger sig med personlighedens opbygning og med samspillet mellem mennesker. Endvidere er det en social handlingsteori, som tilsigter at hjælpe os til at træffe bedre beslutninger ved at give nye handlingsmuligheder. TA kan således have interesse for mennesker, som er interesseret i nye måder at forstå sig selv og andre på.

Transaktionsanalysen opdeler personligheden i en model, der ligner Freuds model af personligheden.

Der er fire hovedområder inden for teorien:
  • Strukturanalyse - der beskæftiger sig med personlighedens opbygning og hvad der sker i individet.
  • Transaktionsanalyse - der beskæftiger sig med, hvad mennesker gør og siger til hinanden.
  • Spilanalyse og "klap", der beskæftiger sig med forskellige skjulte spil, mennesker involverer sig i med hinanden for at opnå forskellige, psykologiske gevinster. "Klap" henviser til de følelser, vi henholdsvis modtager fra og giver til andre.
  • Drejebogsanalyse - der beskæftiger sig med den skæbne eller livsplan, et menneske følger.


En væsentlig inspiration til forståelse af TA er nogle hjernekirurgiske undersøgelser, foretaget af neurokirurgen Wilder Penfield. I tilknytning til hjerneoperationer foretog Penfield forskellige psykologiske undersøgelser. Ved at anbringe elektroder forskellige steder i hjernen var det muligt hos forsøgspersonerne at udløse erindringer, som ellers var glemt.
Penfield fandt frem til, at hjernen fungerer som en slags båndoptager, der opmagasinerer alle de oplevelser og påvirkninger, et menneske har været udsat for. Også de begivenheder, vi mener at have glemt, er opmagasineret i hjernens båndarkiv.

Tilsvarende resultater er man også nået frem til ved en anden forskning. Ved f.eks hypnose og psykoanalyse (terapimetoden) kan man genopleve gamle følelser, som ellers var borte for bevidstheden.

Transaktionsanalysen har udviklet sig igennem mere end et halvt århundrede, og ligesom det er tilfældet med andre teorier, er der også inden for Transaktionsanalysen dannet forskellige skoler. Disse skoler er alle enige om de grundliggende teorier, og lærer til stadighed af hinandens udvikling og erfaringer, og nærer stor gensidig respekt. De har dog, hver for sig profileret sig. Lad mig derfor nævne nogle af de vigtigste skoler her:

I. Den Klassiske skole: også kaldet "The San Francisco Group", er den, som ligger tættest på Transaktionsanalysens grundlægger, Eric Bernes oprindelige teorier og metoder.

II. Cathexis Institute i USA: Her har man med Jacqui Lee Schiff, som drivende kraft, med stor succes fokuseret på helbredelse af psykoser og skizofreni.

III. The Redicision School: Pionererne her er Mary McClure Golding og Robert Golding. Kendt for deres succes med ombeslutningsterapi.

Transaktionsanalysen videreudvikles fortsat af mange anerkendte transaktionsanalytikere.

Bøger om transaktionsanalyse.
Der findes på dansk tre bøger om transaktionsanalyse. Bøgerne kan anvendes til uddybning af TA.

Især kan anbefales:

"FØDT VINDER", James og Jongeward, Borgens forlag.
Her gives en grundig behandling af transaktionsanalysen. Der fokuseres især på personlighedsopbygningen. Bogen indeholder en række øvelser og eksperimenter, man selv kan arbejde med.

"JEG ER OK - DU ER OK", Thomas A. Harris, Gyldendals Pædagogiske Bibliotek
En læst bog. Er ikke så omfattende som "FØDT VINDER". Der gives en række illustrerende eksempler på transaktioner.

"HVAD ER DET VI LEGER", Eric Berne, Gyldendals Uglebøger.
Denne bog er koncentreret om psykologiske spil. Det er den sværest tilgængelige af de tre bøger.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev