APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
PDCA (probleml√łsningsmodel)

PDCA Problemløsningsmodel

 
PDCA (eller PDSA) blev udarbejdet af Walter Shewart (1891- 1967) i 1930' erne, senere blev modellen videreudviklet af Dr. W. Edwards Deming (1900-1993, amerikansk statistiker). 
 
Hvad er PDCA
Forbedringshjulet er betegnelsen for en struktureret fremgangsmåde til at skabe løbende forbedringer. Herved opnås bl.a., at produktionsprocessen kan imødekomme kundens krav og forventninger om et fejlfrit produkt.
 

Forbedringshjulet kaldes også PDCA-hjulet. PDCA står for:

  • Plan): Planlæg en forbedring,
  • Do): Afprøv forbedringen, eventuelt i et afgrænset område,
  • Check): Lær af afprøvningen - og korrigér,
  • Action): Indfør forbedringen i praksis og lav en standard for forbedringen.

Forbedringshjulet er grundlaget for opbygning og forbedringer af standarder. Forbedringer skal planlægges, afprøves, indføres, følges op og fastholdes (standardiseres). Derfor efterfølges Forbedringshjulet ofte af Stabiliseringshjulet, som har til formål at sikre, at den udviklede standard fungerer i praksis og efterleves af alle. Løbende forbedringer kan derfor opfattes som en konstant vekselvirkning mellem Forbedringshjulet og Stabiliseringshjulet.


Fordele

Anvendelse af Forbedringshjulet skal opfattes som en løbende proces af småforbedringer, der aldrig ender. Jo flere »omgange man kører med hjulet«, jo flere erfaringer opnår man - hvilket fører til bedre og bedre løsninger. Ved at arbejde konstant og systematisk med forbedringer bliver den enkelte medarbejder til stadighed mere professionel og motiveret - selvtilliden øges. Forbedringshjulet er således et godt redskab - ikke alene til at skabe forbedringer, men også til at styrke det psykiske arbejdsmiljø.


Hvad er Stabiliseringshjulet SDCA

Stabiliseringshjulet er betegnelsen for en struktureret fremgangsmåde til at stabilisere standarder og nyindførte forbedringer. Herved opnås, at alle forstår de nye standarder, samt at de overholdes.
 

Stabiliseringshjulet kaldes også SDCA-hjulet. SDCA står for:

  • Standardize): Beskriv den eksisterende standard,
  • Do): Udfør arbejdet ved at følge standarden,
  • Check): Følg op på, om standarden fungerer og overholdes,
  • Action): Korrigér i forhold hertil og fasthold standarden.

Stabiliseringshjulet er grundlaget for finpudsning og reel overholdelse af standarder. Men standarder forældes og bliver utilstrækkelige. Derfor følges Stabiliseringshjulet ofte af Forbedringshjulet (se dette), som har til formål at udvikle forbedringer og at videreudvikle allerede eksisterende standarder. Løbende forbedringer kan således opfattes som en konstant vekselvirkning mellem Stabiliseringshjulet og Forbedringshjulet.


Fordele

Anvendelse af Stabiliseringshjulet er en aldrig afsluttet proces. Jo flere »omgange man kører med hjulet«, jo flere erfaringer får man - hvilket fører til bedre og bedre overholdelse af standarder. Ved at arbejde konstant og systematisk med dette, opnår den enkelte medarbejder øget forståelse for - og tilskyndelse til at leve op til gældende standarder. Dette skyldes, at standarderne nu afspejler hensigtsmæssige handlemønstre - og ikke blot et sæt bureaukratiske regler.
 
fase forbedringer stabilisering
Plan

Planlæg forbedringer:

- Hvilken funktion skal
forbedres?

- Hvad er ledelses-
holdningerne og de
overordnede mål?

- Beskriv problem-
stillingen generelt

- Find eksempler på
problemet og find årsager

- Opstil mål og
løsningsforslag

- Bestem checkpunkter
og måleparametre

Beskriv den eksisterende
standard for arbejdet, og
vurdér, hvorledes standarden
kan sikres overholdt:

- Hvilken funktion skal
stabiliseres?

- Giv eksempler på
manglende overholdelse
af standarden,
og find årsager

- Beskriv mål for
standardens overholdelse,
og opstil forslag
til sikring af dette
(bl.a. visuel styring).

- Bestem checkpunkter
og måleparametre

Do

Afprøv forbedringer:

- Foretag eksperimenter

- Gennemfør træning
og uddannelse

- Indfør forbedringer,
evt. i et begrænset
område

Udfør arbejdet
efter standarden:

- Gennemfør træning
og uddannelse

- Udfør arbejdet i forhold
til standarden

Check

check om forbedringer
når de opstillede mål:

- Bekræft eller
afkræft resultater

- Sæt ind med hurtige,
nødvendige korrektioner

- Find grundårsager til
eventuelle manglende
resultater

Check, om arbejdet forløber
tilfredsstillende, og om
standarden overholdes:

- Bekræft eller
afkræft resultater

- Sæt ind med hurtige,
nødvendige korrektioner

- Find grundliggende
årsager til eventuelle
manglende overens-
stemmelse mellem
standard og virkelighed

Act

Korrigér i forhold hertil
og opstil en standard:

- Sæt ind på årsagssiden
og forebyg gentagelser

- Standardisér
og implementér

- Overvej, hvordan
det kan gøres
endnu bedre

Korrigér i forhold hertil
og fasthold standarden:

- Sæt ind på årsagssiden
og forebyg gentagelser

- Stabilisér

- Overvej, om der er
endnu bedre måder
at sikre standardens
overholdelse på?

 Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev