APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Gregory Bateson (1904 - 1980)

Gregory Bateson (1904 - 1980)

 

Se interview med Gregory Bateson 

 
I 1964 udgav den amerikanske filosof og antropolog Gregory Bateson bogen ”The Logical Categories of Learning and Communication”.
 
Gregory Bateson har endvidere ydet værdifulde bidrag til videnskaben inden for evolutionsteori, psykologi (double-bind teorien), systemteori, kybernetik og meget andet. Inspireret af systemteorien ville han skabe en ny videnskab (a science of mind and order) på tværs af videnskabsgrene som biologi, psykologi og antropologi mm. Denne videnskab skulle udforske de mentale og strukturelle sider af verden, og til dette formål søgte han en erkendelsesteori, som kunne erstatte den Newtonske erkendelsesteori, som han fandt utilstrækkelig.
 
Gregory Bateson mente, at mennesker handlede og tænkte ud fra flere forskellige ubevidste niveauer, og at disse kunne bruges til at ændre personens problemer, hvis han/ hun blev opmærksom på disse niveauer.
 

Gregory Bateson skelnede mellem læring på forskellige niveauer.

  • Læring på første niveau omfatter indlæring af simple måder at reagere på. Det omfatter de tidligere nævnte betingede reflekser og operant indlæring. Det omfatter også indlæring af mere komplicerede opgaver, men kun på en måde, så en given opgave løses på en given, indlært måde.
  • Læring på andet niveau omfatter den indlærte evne til at erkende, hvilken sammenhæng (kontekst) man befinder sig i og reagere relevant på netop den sammenhæng og anderledes i en anden sammenhæng. Hvordan opfører man sig forskelligt i mange forskellige situationer. Til en vis grad kan man selv være med til at præge situationen, fx ændre en seriøs diskussion til sjov og pjat.

 

Der er underniveauer inden for andet niveau. På det laveste niveau drejer en del sig om at løse problemer ud fra en indsigt i, hvad det er for en situation, man er i, og vælge den mest hensigtsmæssige løsningsstrategi.

På det højere niveau drejer det sig om evnen til at anlægge forskellige synsvinkler og argumentere for det problem, man opfatter, og den løsning, man vælger.
 
  • Læring på tredje niveau betyder, at man grundlæggende ændrer den måde, man ser sig selv og sin omverden på. Man bliver i stand til at vurdere den måde, man selv inddeler sin omverden på og de kriterier, man anvender i sin tænkning. Det er indlæring, som kræver en dybtgående påvirkning, fx som det kan være tilfældet ved intensiv psykoterapi.

 

I de stigende niveauer i Batesons teori, stiger læringen til at øge evnen til at tænke/reflektere over selve læringsprocessen og de tankeprocesser, som foregår i en selv. Det er en evne, som er værdifuld i dag med opgaver, som indeholder talrige og ustrukturerede informationer. Man skal selv sortere data og vælge dem, man vil bruge.

Samtidig virkede Gregory Bateson, som også var grundlægger af den systemiske teori, som vejleder eller mentor for psykologstuderende Richard Bandler og lingvistikkeren John Grinder.
 

(Med hjælp og inspiration fra Gregory Bateson blev grundstammen til NLP lagt i 70'erne).

 
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev