F√łlg os p√• Facebook

Belbin Teamanalyse

En hjælp til at sammensætte og udvikle dygtige teams
 
 
Belbins teamanalyse er et af de hjælpeværktøjer, APROPOS kommunikations udviklings og metodekonsulenter kan anvende, når vi bistår arbejdspladser med at udvikle stærke teams.
 
Dr. Meredith Belbin, der har udviklet teamrolle-konceptet siger:
"I en gruppe er det balancen, der er afgørende. Det, der er brug  for, er ikke velafbalancerede individer, men individer, som er godt afbalanceret i forhold til hinanden. På den måde kan menneskers svage sider stives af og de stærke udnyttes fuldt ud".
 
 
Anvendelsesområde
Analysen kan anvendes på alle niveauer i en organisation, f.eks.:
  • Når kommunikation og samarbejde i teamet skal udvikles
  • Når opgaver skal uddelegeres til et mere selvstyrende team
  • Når teamets eller hele organisationens opgaver ændres
  • Når nye teams skal sammensættes
  • Når der skal ske udskiftninger i et team
Der kan være tale om eksempelvis afdelingsteams, tværorganisatoriske teams, projektteams eller lederteams.
 
Mål
At sammensætte og udvikle dygtige teams og derigennem øge arbejdsglæden og organisationens præstationsevne.Relaterede sider: