F√łlg os p√• Facebook

Belbin teamanalyse som udviklingsværktøj

 

Intet menneske er perfekt, men et team har potentialet til at blive det. Vi har alle en dobbeltrolle i et team. Den første rolle, den funktionelle, er indlysende. En person indgår i teamet fordi han har organisatorisk tilknytning til opgaven eller besidder en specifik faglig kompetence.

Ved sammensætning af teams er det balancen, der er afgørende. Det gælder om at tilføre teamet individer, som er godt afbalanceret i forhold til hinanden, således at menneskers svage sider stives af og de stærke udnyttes fuldt ud.

Vi at bruge Belbins teamrollekoncept som teamudviklingsværktøj, introducerer man et fælles sprog for samarbejde. Dette bidrager til en øget forståelse for hvordan teamets medlemmer, hver for sig og sammen, kan bidrage til arbejdsprocessen og resultatet.

Teamrolleprofilerne tager udgangspunkt i observeret adfærd, og giver teamet eller holdet et overblik over de individuelle ressourcer og teamets styrker og svagheder i forhold til teamets aktuelle opgave.

Belbin teamanalyse og en dialog om teamets ressourceprofil danner grundlaget for et udviklingsforløb som gør det muligt

· at sætte teamet i stand til at fungere som et team
· at fremme en hjælpende og støttende holdning i teamet
· at nedbryde kommunikationsbarrierer i teamet
· at skabe gensidig respekt for både individets og teamets mål og resultater
· at skabe gensidig forståelse for de enkelte jobkrav, både de individuelle og de fælles
· at skabe en fælles opfattelse af forskellige team roller
· at fremme forståelsen for det nødvendige i at arbejde som et team
 
Kilde: Potiential.dk

Relaterede sider: