APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Myers-Briggs Type Indikator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indikator (MBTI)


Spørgeskemaet kan give klarhed over det enkelte menneskes præferencer.
 
Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) er en psykologisk test, som er udviklet af amerikanerne Kathrine Briggs og Isabel Meyer. Testen er et udviklingsværktøj, der bygger på Jungs typologi og blev introduceret i Danmark i 1990. Dette er også et af de mest brugte testredskaber i dag.
 

Mennesker er grundlæggende forskellige. Disse forskelligheder er vigtige at forstå, når mennesker skal arbejde sammen, og deres ressourcer udnyttes bedst muligt. MBTI fokuserer på, hvordan menneskelige forskelligheder kan opleves, ikke kun som en hindring, men også som et aktiv, der individuelt og i grupper kan anvendes konstruktivt.

Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) beskriver en række grundlæggende forskelle i menneskers måde at fungere på.
 
Ud fra spørgeskemaet indplaceres den enkelte i én ud af 16 mulige typer.

Spørgeskemaet kan give klarhed over det enkelte menneskes præferencer, det vil sige:
  • Foretrækker at handle
  • Foretrækker at kommunikere
  • Møder andre mennesker
  • Træffer beslutninger
  • Går til en arbejdsopgave
  • Samarbejder med andre m.m.Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev