APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Chris Argyris (1923 - )

Chris Argyris 

Født den16 juli, 1923 – Død, den 16 november, 2013


Professor Chris Argyris, Harvard University, USA, opstillede grundlaget for sin teori i slutningen af 1950´erne. Denne teori går ud på, at tilværelsen i virksomheden er den vigtigste del af menneskets liv. Det er vigtigt at undgå rutine i arbejdet, da dette i længden vil føre til unøjagtigheder i medarbejderens arbejde og dermed ineffektivitet.
 

Chris Argyris har flere løsningsforslag til, hvordan ineffektivitet undgås, og fire af dem skal blive nævnt i det følgende.

Det første punkt er jobudvidelse. Hermed mener Chris Argyris, at hver medarbejder skal få ”udleveret” to eller flere helt forskellige arbejdsopgaver (jobs), som han/hun kan skiftes til at udføre. Afvekslingen og variationen vil motivere medarbejderen.
 
Jobberigelse er det næste led. Medarbejdere skal helt eller delvist overtage planlægningen og kontrollen af sit arbejde og opnår derved selvstændighed og tilfredshed.
 
I forlængelse af dette er det tredje punkt, autonome arbejdsgrupper, hvor en gruppe får ansvar over en hel arbejds-/ produktionsproces.
 

Også punkt fire, medarbejderindflydelse, kan beskrives i denne sammenhæng. Dette punkt skal resultere i, at medarbejdernes ansvar over for planlægningen af deres arbejde skal styrkes endnu mere, og endelig skal medarbejderne og ledelsen sammen tilrettelægge produktionen.

 
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev