APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Ove Vith, forfatter, skolelærer

Ove Vith, forfatter, kunstner og skolelærer

Ove var ansat ved Københavns kommunes skolevæsen (i dag kaldes det Børne- og Ungdomsforvaltningen).
 

Ove Vith, forfatter, kunster og skolelærer

Ove var ansat ved Københavns kommunes skolevæsen (i dag kaldes det Børne- og Ungdomsforvaltningen).
 

Ove Flemming Vith blev født i 6. februar 1942 i xx.

Ove blev uddannet som skolelærer fra august 1962, sted XX og herefter blev Ove Vith ansat ved Københavns kommunes skolevæsen.  Hans tjenestested var Ny Carlsberg vejens skole hvor han fortsatte frem til sin pension juni 2003.

Ove’s linjefag var billedkunst, dansk, religion og han var et fyrtårn af bedste klasse i Københavns kommunes skolevæsen.
Linjefag i bl.a. billedkunst. Supplerende uddannelser på Danmarks Lærerhøjskole i grafik samt billedudtryksformer. Diverse kurser i olie / akrylmaling, bl.a. på Kunstskolen i Odsherred. Han underviste i billedkunst i folkeskolen gennem 38 år - samt i keramik i ungdomsskolen i en årrække.

Ove skulle hver eneste dag, og hver eneste time, forholde sig til sine elever – motivere, støtte, inspirere og udfordre dem.
Ove var et fagligt fyrtårn. Et fyrtårn, der lyste kraftigt op i horisonten – og viste vejen for de unge mennesker. Og han kunne modstå både vind, blæst, hagl, sne og slud.

Ove Vith havde i hele sin aktive tid som lærer, også et skarpt blik for skævheder i samfundet, og med hjerte for den svage, men dejligt fri for færdige løsninger. 
 

Ove Viths motto var:  Husk – livet er i farver!
Sandelig, han var med til at bringe farver i ens liv som barn.

I Ove Viths timer trådte man ind i et univers bestående af farver og fantasi. Og jeg tænker i dag at for Ove Vitt, så var det ikke blot en time på skemaet som skulle køres igennem, men at han inspirerede os og vi inspirerede ham til hans egen kreativitet.

Ikke blot var Ove Vith dygtig i sit fag og pædagogisk, han havde også en fantastisk sans for humor.
 

Selv om man i starten af 1970’erne omtalte lærere som Hr. fru eller frøken efterfulgt af navn, Så var det som om i Ove Viths timer, så var vi alle på lige plan, vi kunne pjatte, grine og samtidig udfolde os kreativt. 

Ove var ligeledes tovholder på gammel elevers fest på Ny Carlsberg vejens skole: ULTIMA = ul (ultimo),ti lig med tirsdag, ma = maj.
Her mødte jeg en veloplagt og engageret Ove, når det var tid, for den årlige aften for gamle elever ULTMA.
Ikke overraskende var Ove Vith også en af dem, som stod for arrangementet, selvom han for længst var pensioneret.  


Ove Vith var også aktiv som børnebogsforfatter
Hans forfatterarbejde var en løbende proces, sideløbende med hans galleri. Ove har skrevet børnebøger,
nogle undervisningshæfter til brug for de første skoleår, en del dramastykker, de fleste i historisk regi.
I flæng skal nævnes:

  • En konges ord,
  •  Solens datter
  • Fuglebjerget, 
  • Julen er et eventyr
  • Løb, Johannes, løb for dit liv!

Feriekolonien Thorupstrand, var hjertebarn i mere end 10 år, for Ove
Oves hjerte bankede voldsomt for Kolonien Thorupstrand, som ligger i Hanherred, ca. 13 km nordvest for Fjerritslev, på en stor klitgrund med direkte adgang til Vesterhavet. Huset er et tidligere badehotel bygget i 1938, men har fungeret som koloni siden 1949. 
Her var Ove bl.a. sammen med Olaf Ries, to fantastiske lærerkræfter fra NCS og teamet bag en del af de mange ture over en 10-årige periode til Thorup Strand. Altid drama og forskrækkelige historier - og medrivende skoleelever, som skulle fange skurkene. Altid en sen aften i havnen, rundt om i plantagen eller andre spændende steder.  Det skal siges, at historierne altid endte lykkeligt.

Der var også tid til et filmprojekt og altid en dramatisk historie omkring fiskerhytterne eller andre dramatiske steder. En aktiv ferie endte altid med olympiske lege, med diplomer til de stolte vindere, af de mange discipliner.

Og så håber jeg selvfølgelig, at du og dine børn kommer til at møde mindst én hr. Vith i løbet af deres skoletid.
Tilmelding til nyhedsbrev