F√łlg os p√• Facebook

Med processtøtte fra en af vores erfarene konsulenter kan analysen være et stærkt udviklingsværktøj

 

 Teamanalyse-forløbet omfatter:

 
  • Introduktion til Belbins teamrollekoncept og indsigt i, hvordan personlig adfærd påvirker samspillet i teamet.
  • En beskrivelse af det enkelte teammedlems individuelle bidrag til teamet.
  • En samlet profil af medlemmerne i et eksisterende team eller de personer, man overvejer at sætte sammen i et team

 

Med processtøtte fra en af vores erfarene konsulenter kan analysen være et stærkt udviklingsværktøj – både for det enkelte teammedlem, for teamet og for ledelsen: Det enkelte teammedlem kan blive mere bevidst om sin rolle i teamet, sine styrker og udviklingsmuligheder. Teamet som helhed kan blive mere opmærksom på at udnytte de potentialer, teammedlemmerne rummer enkeltvis og samlet, og kan samtidig lære at håndtere eventuelle begrænsninger. Ledelsen får et værktøj til at sammensætte optimale teams og til at udvikle allerede eksisterende teams, f.eks. ved at tilbyde teamtræning og efteruddannelse eller ved at supplere et team med personer, der bringer de nødvendige styrker ind i teamet.
 
Konsulentydelser
APROPOS kommunikationvil normalt introducere analyseværktøjet for den samlede medarbejdergruppe på et møde, som man typisk skal afsætte 2 time til.
 
I forlængelse heraf vil spørgeskemaer til den individuelle personprofilanalyse blive sendt ud til besvarelse via mail.
 
Herefter bearbejdes materialet i et dataprogram og analyseres af de certificerede udviklingskonsulenter.
Tilbagemelding vil altid ske både til den enkelte medarbejder og til den samlede medarbejdergruppe: Hver medarbejder modtager en rapport med resultatet af den individuelleanalyse. Materialet uddybes og drøftes ved en fortrolig samtale med en udviklingskonsulent, typisk af ca. 1/2 times varighed. En teamrapport, der bl.a. beskriver den enkeltes bidrag til teamet, præsenteres af udviklingskonsulenterne og drøftes på et heldags opfølgningsmøde.
Team-analysen kan eventuelt indgå som et element i et længere, tilrettelagt udviklingsforløb og kan f.eks. suppleres med forskellige former for teamtræning.
 
Kilde: Potiential.dkRelaterede sider: