APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Fritz Perls (1893 - 1970)

Fritz Perls (1893 - 1970)


Frederick S. Perls også kaldet Fritz Perls (1893 -1970) blev doktor i medicin i 1926 og begyndte at udvikle gestaltterapien, allerede mens han boede i Berlin, hvor han arbejdede som psykoanalytiker. Han opvoksede og uddannede sig til psykoanalytiker i Tyskland, men som jøde måtte han forlade Tyskland i kølvandet på nazisternes magtovertagelse i 1933.
 
 
Fritz Perls drog til Sydafrika og siden til USA, hvor han udviklede gestaltterapien sammen med sin kone Laura Perls i årene 1947-1970.
 
En af de teknikker, gestaltterapien er mest kendt for er stolearbejdet. En øvelse, hvor man sætter to dele af sin personlighed på hver sin stol og skiftevis mærker og taler fra begge stole, for på den måde at komme i dialog med sig selv. Det kan også være, at man selv sidder i den ene stol, mens man mentalt sætter en person, der har spillet en rolle i forhold til en bestemt problemstilling - f.eks. ens mor - i den anden stol. Ved at skifte mellem sin mor og sig selv kan man f.eks. komme til at forstå den anden part - og man har selv ansvaet for at sige fra i givne situationer.
 
Fritz Perls' navn er knyttet til og kendt som grundlæggeren af gestaltterapi, fordi han skrev adskillige bøger om emnet. Det er dog et faktum, at Laura Perls skabte mange af ideerne og gennem sin terapeutiske karriere var højt respekteret som terapeut, supervisor og underviser. Hun havde sin egen specielle stil. Laura er husket som integrerende, mens Fritz er husket som mere konfronterende i sin stil
 
Indtil da havde han udgivet flere bøger om psykologi, men det var i New York i 1951, at han sammen med kollegaerne Ralph Hefferline og Poul Goodmann, skrev og udgav værket "The Beginning og Gestalt Therapy".
 

Gestaltterapiens “bøn” fra 1954 formuleret af Fritz Perls siger, hvad gestaltterapien står for:

Jeg gør det jeg vil og du gør det du vil,
jeg er ikke sat i verden
for at leve op til dine forventninger
og du er ikke sat i verden
for at leve op til mine.
Du er dig og jeg er mig,
skulle det ske, at vi finder hinanden
er det smukt,
hvis ikke, er der ikke noget at gøre ved det.

Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev