APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Belbin

Meredith Belbin  (teamroller)

 

Relateret artikler, læs om

Belbin Teamanalyse  - et anerkendt værktøj

Belbin teamanalyse som udviklingsværktøj

Belbin Teamanalyse - en hjælp til at udvikle team 

 
Teamrollekonceptet er udviklet af den engelske doktor i psykologi,Meredith Belbin.
Vi har alle en dobbeltrolle i et team. Den første rolle, den funktionelle, er indlysende. En person indgår i teamet, fordi han har organisatorisk tilknytning til opgaven eller besidder en specifik faglig kompetence.
En teamrolle tager udgangspunkt i et individs personlige ressourcer og kommer til udtryk i personens måde at bidrage til teamets opgaveløsning og samarbejde.Teamrollekonceptet er udviklet af den engelske doktor i psykologi, Meredith Belbin, der via studier af bl.a. 120 lederteams har uddraget en række centrale sammenhænge til forståelse af, hvordan mennesker samarbejder.

Dr. Belbin finder, at følgende 9 teamroller, eller adfærdskarakteristika, bør være til stede i teams, for at sikre effektivitet og kvalitet.
 

Beskrivelse af rolle og bidraget til teamarbejdet

Teamroller

Beskrivelse af rolle og bidraget til teamarbejdet

Begavet, kreativ og idérig. Ser vanskelige problemstillinger fra nye vinkler.

Idémand

Kan være svag i sin kommunikation med andre. Glemsom og ikke praktisk anlagt. Kritikfølsom.


Udadvendt, entusiastisk, nysgerrig og meddelsom. Undersøger muligheder. Skaber kontakter

Kontaktskaber

Flygtig. Taber let interessen, når den første entusiasme har lagt sig. Taler meget.


Moden, selvsikker og tillidsfuld. Kan prioritere. Klargør mål og frembringer beslutninger. Har øje for andres talenter.

Koordinator

Kan have en tendens til at manipulere og være imperiebygger. Ikke nødvendigvis den mest vidende i teamet


Dynamisk, højt gearet og rastløs. Udfordrer og skaber pres, finder veje uden om forhindringer.

Opstarter

Kan have et heftigt temperament. Er utålmodig, påståelig og stædig. Tilbøjelig til at lade sig provokere.


Analytisk, nøgtern og objektiv. Præcis dømmekraft. Ser alle rationelle aspekter af en sag.

Analysator

Opfattes ofte som meget direkte, kritisk og skeptisk. Noget træg og ikke så inspirerende for andre.


Socialt orienteret, udadvendt og skarpt iagttagende. Sensitiv, diplomatisk og fleksibel. God lytter. Undgår gnidninger og skaber et godt klima.

Formidler

Kan være ubeslutsom og usikker i afgørende situationer. Kan være overfølsom.


Disciplineret, pålidelig og loyal. Effektiv i gennemførende faser. Realistisk og praktisk.

Organisator

Noget ufleksibel. Reagerer langsomt over for nye muligheder og er langsom i sin tilpasning.

Omhyggelig og samvittighedsfuld. Leder efter fejl og forglemmelser. Perfektionistisk, vedholdende og præcis.

Afslutter

Kan have en tendens til at bekymre sig unødvendigt. Emsig samt bange for at begå fejl. Utilbøjelig til at delegere.

 

Bidrager med specialviden og tekniske færdigheder. Stærkt fagligt engagement og selvtillid. Meget koncentreret om sine mål og opgaver.

Specialist

Tendens til at isolere sig og være uinteresseret i andre mennesker. Vogter sit område og bidrager snævert inden for dette.

 

De fleste mennesker dækker naturlig to til tre af rollerne. Det betyder, at et team ikke behøver at bestå af flere end 3-6 personer for at kunne fungere optimalt, forudsat, at personerne kompletterer hinanden, og at alle roller er repræsenteret i teamet.

Ved sammensætning af teams er det balancen, der er afgørende. Det gælder om at tilføre teamet individer, som er godt afbalancerede i forhold til hinanden, således at menneskers svage sider stives af, og de stærke udnyttes fuldt ud.
 
 

 

 
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev