APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Arbejdsmilj√łgennemgang/sikkerhedsrundering

Sikkerhedsrunderinger/Arbejdsmilj√łgennemgang

 

En arbejdsmilj√łgennemgang, ogs√• kendt som sikkerhedsrundering, er en systematisk og struktureret gennemgang af arbejdspladsen med det form√•l at identificere potentielle sikkerhedsrisici og sundhedsfarer. Det indeb√¶rer en n√łje observation af arbejdsmilj√łet, herunder maskiner, udstyr, arbejdsprocesser og fysiske omgivelser, for at vurdere og forbedre arbejdsmilj√łet.

 

Ved en sikkerhedsrundering b√łr man have fokus p√• forskellige omr√•der. Dette kan omfatte identifikation af farlige arbejdsforhold, vurdering af risici, inspektion af sikkerhedsudstyr og v√¶rkt√łjer, evaluering af arbejdsrutiner og procedurer samt observation af medarbejdernes arbejdsmilj√ładf√¶rd. Derudover kan man ogs√• inddrage medarbejdernes feedback og forslag til forbedringer af arbejdsmilj√łet.

Arbejdsmilj√łorganisationen (AMO) har en vigtig rolle at spille i sikkerhedsrunderinger. Som en del af arbejdsmilj√łorganisationen har AMO et ansvar for at deltage aktivt i planl√¶gning og gennemf√łrelse af sikkerhedsrunderinger samt bidrage med deres viden og erfaring inden for arbejdsmilj√łomr√•det. AMO-medlemmer kan bidrage med observationer, identificere potentielle risici og foresl√• forbedringer til arbejdsmilj√łet.


 

Få styring på din sikkerhedsrundering

Apropos Kommunikation kan hj√¶lpe dig og din virksomhed med sikkerhedsrunderinger. Vi tilbyder ekspertise og r√•dgivning inden for arbejdsmilj√łomr√•det og kan bist√• med planl√¶gning, organisering og udf√łrelse af sikkerhedsrunderinger. Vores erfarne konsulenter kan vejlede jer i at identificere og h√•ndtere arbejdsmilj√łrisici samt implementere effektive foranstaltninger til forbedring af arbejdsmilj√łet.

Apropos Kommunikation kan i samarbejdet med AMORG hj√¶lpe med at dokumentere observationer, vurderinger, identificerede risici og forslag til forbedringer - alt sammen digitalt. Dette omfatter registrering af fund, udarbejdelse af rapporter og opf√łlgning p√• implementeringen af n√łdvendige tiltag. AMORG kan sikre, at dokumentationen opbevares korrekt og er tilg√¶ngelig for relevante interessenter som ledelsen, arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten og Arbejdstilsynet. Ved at samarbejde med Apropos Kommunikation og udnytte AMORGs ekspertise kan du effektivt udf√łre sikkerhedsrunderinger, forbedre arbejdsmilj√łet og sikre overholdelse af g√¶ldende arbejdsmilj√łlovgivning.

 
√ėnsker du et eksempel p√• en runderingskema?
Download eksempel p√• et runderingsskema her 
 

 

KONTAKT OS HVIS DU √ėNSKER HJ√ÜLP TIL DIN ARBEJDSMILJ√ėGENNEMGANG

 

Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev