APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
NLP - Neuro Lingvistisk Programmering

NLP - Neuro Lingvistisk Programmering

 
Hvert enkelt menneske oplever ikke verden som den er. Sproget er på mange måder nøglen til at få adgang til det program, der skaber vores virkelighedsopfattelse, da vi gennem sproget udtrykker vores indre landkort. Via viden om, hvordan vi udtrykker os, og hvordan det påvirker vores oplevelse af verden, giver NLP en mulighed for at skabe en ressourcefuld måde at leve og kommunikere på. Det handler i høj grad om indsigt i vores egen, indre kommunikation.
Og det handler selvfølgelig også om, hvad man kunne kalde den ydre kommunikation. NLP rummer mange specifikke værktøjer, som giver en større personlig fleksibilitet i den daglige kommunikation, således at du kan give dit budskab, så modtageren har mulighed for at forstå det, som det er ment.
 
NLP startede i begyndelsen af 70’erne ved, at psykologstuderende Richard Bandler og lingvistikkeren John Grinder var nysgerrige efter at finde ud af, hvad der gjorde nogle terapeuter så specielt dygtige.
 
John Grinder var ekspert i at analysere sætninger og sproget i almindelighed. Under Vietnamkrigen hjalp han i militæret med at tyde sprogkoderne.
 
Richard Bandler havde lavet transcripts af nogle gruppesessioner fra workshops af Gestaltterapeuten Fritz Perls og senere overværet og optaget workshops hos familieterapeuten Virginia Satir. Richard Bandler og John Grinders fælles bekendte og mentor antropologen Gregory Bateson introducerede dem til psykiateren og hypnoterapeuten Milton H. Erickson.

 
 
Richard Bandler begyndte tidligt at lave workshops.


Først startede han med det, han havde set og hørt Fritz Perls lave, og det virkede. Siden workshops med det, han opfangede hos Viginia Satir, og det virkede også. Richard Bandler var fænomenalt dygtig til at modellere, dvs. lægge mærke til / finde ud af, hvordan andre mennesker gør det, de er gode til - og derefter selv at kunne gøre det. Der var bare det ved det, at han ikke selv var specielt god til at gøre rede for, hvad det var, han gjorde.
 

Det er her, samarbejdet med John Grinder kom ind i billedet. John Grinder var ekspert i at analysere, kategorisere og afkode sætninger. Så Richard Bandler bad John Grinder om at overvære Bandlers worksshops for at se, om han kunne finde ud af, hvad det var, der virkede. På basis af det, de fandt frem til, lavede de nogle modeller til forandringsarbejde.

Richard Bandler og John Grinder systematiserede disse mønstre og integrerede Virginia Satirs løsningsmodel til "umulige familier", hvor vi ved at gå direkte til sagens kerne med Virginia Satirs berømte indspørgnings-teknikker får optimalt udbytte på rekordtid.
 
De integrerede Milton Ericksons indirekte hypnotiske indspørgnings-teknikker til fornyet og forøget sundhed, vitalitet og velvære.
 
De integrerede Milton Erichsons evne til - når alt andet er opgivet - at finde ind til det unikke, det essentielle - kernen i os selv - hvor vi selv som årsagspunkt/kildepunkt skaber primære tanker.
 

De systematiserede disse mønstre, og hermed var det første grundlag for NLP lagt.

Der opstod tidligt studiegrupper omkring Richard Bandler og John Grinder. Blandt dem, der tidligt var med, var Leslie Cameron Bandler (tidligere gift med Richard), Judith DeLozier (tidligere gift med Grinder), David Gordon, Todd Epstein, Connierae Andreas, Steve Andreas, Stephen Gilligan og Robert Dilts.
 
De har alle bidraget med forskellige elementer til NLP, og i dag er der flere forskellige retninger inden for NLP. Samtidig er de områder, hvor NLP bliver benyttet, udvidet betragteligt.
 

I dag benyttes NLP blandt andet inden for sundhed, psykoterapi, coaching, undervisning, markedsføring og salg.

Kort kan det siges, at NLP er baseret på at modellere (specifikt efterligne) naturligt kompetente mennesker ved at finde ud af, hvad der gør dem så specielt dygtige, og dette har frem til i dag skabt, og gør stadig, en masse fremragende teknikker, som tilsammen danner NLP.
 
Man kan sige, at NLP er en attitude (indstilling) og en metodik, som skaber en række teknikker.
  • Indstillingen er "nysgerrighed"
  • Metodikken er "modellering" og spørgsmålet er
  • "Hvordan er det muligt?"
  • NLP-kommunikationsmodellen beskriver, hvorledes vi gennem vores 5 sanser modtagerRelaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev