F√łlg os p√• Facebook

De syv intelligenser


Professor Howard Gardner fra Harward universitetet udgav i 1983 "Frames of Mind". Den bog, der siden har dannet udgangspunkt for en revolutionerende skoleudvikling i USA og senere i store dele af verden. Bogen giver det teoretiske og forskningsmæssige grundlag for de mange intelligensers pædagogik, der bygger på den nyeste hjerneforskning om, hvordan mennesker lærer.
 
Teorien klargør, at der ikke som hidtil antaget er to primære intelligensområder, det sproglige og matematisk-logiske,- men syv-otte, måske flere måder at være intelligent på. Det nye i Gardners teori er, at alle intelligenser, der hver opereres fra en specifik del af hjernen, er ligeværdige, således at områder som musikalsk, krops-kinæstetisk, rumlig-visuel og personlig begavelse, der tidligere blev betragtet som talenter, i dag må anerkendes på lige fod med de øvrige intelligenser.
 

Verbal og sproglig intelligens
Sprogligt-verbalt intelligente har højt udviklede talegaver, holder af at læse, skrive og spille ordlege. Du har nemt ved at huske navne, datoer, steder m.m. Dit ordforråd er stort, og du bruger sproget flydende. Du eren god historiefortæller, udvikler logiske argumenter, og anvender retorik samt metaforer.
Den sproglige intelligens er høj hos journalister, forfattere, administratorer, entreprenører, sælgere, rådgivere, advokater, filosoffer, skuespilforfattere, poeter og reklametekstforfattere.

Du kan udvikle din og andres verbale og sproglige intelligens ved at fortælle og læse historier, spille memoryspil, skrive fortællinger, interviewe, holde taler, diskutere og debattere noget mere, anvende stavelege og ved at skrive.
 

Musikalsk og rytmisk intelligens
Musikalske mennesker er følsomme over for lydene i deres omgivelser, og du foretrækker at lytte til musik, når du studerer eller læser. Du nyder rytme, anslag samt klang og synger/nynner tit, når du foretager sig noget. Du forstår, og kan udvikle musik.

Den musikalske intelligens er høj hos teknikere, musiklærere, instrumentmagere, korsangere, musikere, orkestermedlemmer, dirigenter, musikkritikere, aficionadoer, musiksamlere og komponister.

Du kan styrke din og andres musiske og rytmiske intelligens ved at spille et instrument, synge, lytte til klassisk musik.
 
Visuel, rumlig intelligens:
Rumligvisuelle mennesker nyder kunst, at læse kort samt diagrammer, og tænker i billeder samt billedligt. De kan klart visualisere billeder, når de tænker over en ting, holder af puslespil, og af at løse kunstneriske problemer. De opfatter og repræsenterer den rumligvisuelle verden præcist, kan bearbejde farver, linjer, former, faconer og rummet i deres arbejde og hverdag. De fortolker og kan grafisk repræsentere visuelle eller rumlige ideer. Den rumligvisuelle intelligens er høj hos illustratorer, kunstnere, guider, fotografer, malere, designere, vævere, arkitekter, bygningshåndværkere, kunstkritikere, opfindere og filmskabere.
 
Kropslig og kinæstetisk intelligens
Hvis du har denne form for intelligens, har du ofte god kontakt med din krop, god timing, kontrol med genstande, du har gode reflekser, og du lærer bedst ved at bevæge dig. Du kan lide at engagere dig i fysisk sport. Du kan lide at røre ved ting og have kropskontakt med andre. Du er god til at bruge hænderne. Du kan lide at spille skuespil. Du lærer ved at deltage aktivt og husker det, der er gjort, mere end det, du ser. Du kan lide at gå rundt og lege med ting, mens du lytter.
 

Logisk og matematisk intelligens
Denne intelligensform er den klassiske intelligens, som vi alle blev målt på i skolen. Det er også den intelligens, som de fleste intelligenstest måler.

Du udforsker mønstre samt forhold mellem ting, og gør tingene i rækkefølge. Du holder af matematik, udfører forsøg for at teste ting, du ikke forstår, nyder at løse problemer, og dine argumenter er altid klare og logiske. Du forstår abstrakte koncepter, og er i stand til at gætte på udfald, bruger matematik i dit daglige liv, er god til hovedregning og opfatter underliggende tendenser og de store linjer.

Den logiskmatematiske intelligens er høj hos computerprogrammører, videnskabsfolk, komponister, ingeniører, opfindere, bogholdere, revisorer, statistikere, handelsfolk og designere.
 

Hvis du har denne foretrukne intelligens, arbejder du bedst ved at løse problemer, lege med matematiske computerspil, analysere data, eksperimentere med praktiske problemer, sørger for at have et system på alting, løse opgaverne trinvis og ét problem ad gangen.
 

Den personlige intelligens/ indadvendt filosofisk intelligens
Personligt intelligente er selvtillidsfulde, uafhængige og viljestærke. Du motiverer dig selv, du foretrækker uafhængige projekter, og tiltrækker tit andre mennesker på grund af din indre styrke. Du foretrækker din egen indre verden, du holder af at være alene og er bevidst om din egen styrke, svaghed samt følelse.
Du vil oftest være selvmotiverende, opmærksom på dine styrker og svagheder, oftest meget tilbagetrukket med private ting og ønsker at tænke tingene igennem i enrum.

Den personlige intelligens er høj hos planlæggere, selvstændigt erhvervsdrivende, kunstnere, religiøse ledere og forfattere.

Du kan styrke din intelligens ved athave "hjerte til hjerte"-samtaler og ved at anvende indlæringsaktiviteter, der befordrer en personlig udvikling. At du får tid til at gå i dybden med at tolke begivenheder og at sætte tid til din indre refleksion og lytte til din intuition, og at du tillader dig at være anderledes end de andre i gruppen.
 

Menneskevendt og social intelligens
Du nyder at være sammen med andre mennesker, du har mange venner samt sociale aktiviteter, og lærer bedst ved at relatere til og deltage i fællesskaber. Du bemærker og reagerer på andres følelser, og du er god til at organisere og forklare, hvad der skal gøres. Du hjælper andre med deres problemer og kan skelne mellem og fortolke forskellige sociale løsninger. Du har indflydelsen til at inspirere andre.

Den sociale intelligens er høj hos managere, politikere, socialarbejdere, læger, sygeplejersker, lærere, sociologer, psykologer, administratorer, psykoterapeuter, konsulenter og karismatiske ledere.
 

Du kan styrke din intelligens ved at lære gennem samarbejdsøvelser, bruge pauser til at tale sammen, arbejde sammen, anvende færdigheder i kommunikation og i at opbygge relationer, gøre indlæring sjov og sørge for, at der altid er tid til socialt samvær i alle indlæringssituationer, arbejde i teams, lære ved at yde service og anvende øvelser, hvor folk skal tale med hinanden.
 

 

 

 
Relaterede sider: