APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Peter Senge

Peter Senge


Peter Senge, som må kunne kaldes "(d)en lærende organisations fader",har opstillet fem "veje" til en lærende organisation, det han kalder ”discipliner”.
 

 
De fem discipliner repræsenterer hver for sig og tilsammen nogle retningslinier eller "knager" for, hvordan man tænker og handler i en proaktiv og læringsdygtig organisation:
 
1. Mentale modeller
Evnen til at være bevidst om sit indre "verdensbillede" og om, hvordan det påvirker ens handlinger:
 • Udforske, synliggøre og udvikle egne mentale modeller/interne "verdensbilleder",
 • Konkretisere, hvad vi mener med det, vi siger
 • Udvikle en meningsfyldt og læringsfyldt dialog
2. Personlig mestring
Evnen til at gøre sig klart, hvad der er vigtigt for én, og hvor man er i forhold til sine mål:
 • Kontinuerligt afklare og uddybe ens personlige mål og visioner
 • Udvikle evnen til at "se det man ser" og at "vide hvad man ved"
 • Bygge på den "konstruktive utilfredshed"
 • Fokusere ens energi, prioritere og beslutte
 • Både ord og handling
 
3. Udvikling af fælles vision
 • Evnen til sammen at skabe og forfølge mål gennem kobling af fælles og personlige visioner: - finde frem til og dele individuelle og fælles "fremtidsvisioner"
 • Skabe retning for "hvad" og "hvordan"
4. Fælles læring/teamlæring
Evnen til at føre en åben og læringsrettet dialog uden at være forudindtaget og defensiv:
 • Dialog frem for diskussion
 • Lære (og aflære) sammen med andre
 • Summen er større end delene (skabe "synergi")
5. Systemisk tænkning
Den grundlæggende forudsætning for en lærende organisation er, kontinuerlig at udvide sin egen evne til at skabe sin egen fremtid:
 • Se helheder og forstå komplekse og dynamiske sammenhænge
 • Sikre generativ læring, der forøger organisationens evne til at skabe nyt, afvikle og dermed udvikle ("double-loop learning")
 • Arbejde med både divergente og konvergente processer
 • Summen af disciplinerne

De fem discipliner er anvisninger for, hvilke grundlæggende aspekter ved os selv og vores fællesskab vi må arbejde kontinuerligt med for at kunne løse virksomhedens eller institutionens opgaver på bedst mulig måde. Peter Senge siger selv, at den femte disciplin, systemisk tænkning, er grundlaget for de øvrige fire discipliners funktion og vekselvirkning. Men grundlæggende kan ingen af de fem discipliner stå alene. De påvirker og bliver påvirket af hinanden, dvs. de er gensidigt afhængige ved både at være hinandens forudsætning og hinandens konsekvens.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev