APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Vold og trusler

Vold og trusler

 

Vold og trusler kan have store konsekvenser for b√•de de involverede og for arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at I l√łbende og systematisk arbejder med forebyggelse. N√•r I skal forebygge vold, er det en god id√© at arbejde med, hvordan I identificerer og registrerer vold. Derudover skal I have fokus p√• at forebygge, at volden opst√•r, og at h√•ndtere den bedst muligt, hvis den forekommer. Endelig er det vigtigt, at I s√łrger for at l√¶re af eventuelle voldsepisoder, n√•r de er sket.

 

Hvad indebærer vold og trusler?

Vold og trusler på en arbejdsplads refererer til handlinger, hvor en medarbejder udsættes for fysisk, verbal eller psykisk aggression eller trusler i forbindelse med arbejdet. Dette kan omfatte verbale trusler, chikane, fysisk overgreb, mobning eller andre former for aggressiv adfærd.

 

Konsekvenserne af vold og trusler p√• arbejdspladsen kan v√¶re alvorlige b√•de for den direkte ber√łrte medarbejder og for arbejdsmilj√łet som helhed. Det kan medf√łre fysiske skader, psykiske traumer, stress, angst, nedsat arbejdsmotivation, lavere produktivitet og et d√•rligt arbejdsmilj√ł. Det kan ogs√• f√łre til et h√łjt sygefrav√¶r, medarbejderoms√¶tning og d√•rligt omd√łmme for virksomheden.

 

Arbejdsmilj√łloven i Danmark forpligter arbejdsgivere til at sikre, at medarbejdere beskyttes mod vold og trusler p√• arbejdspladsen. Loven kr√¶ver, at arbejdsgiveren foretager en vurdering af risikoen for vold og trusler og iv√¶rks√¶tter de n√łdvendige forebyggende foranstaltninger for at reducere risikoen. Dette inkluderer udarbejdelse af en beredskabsplan for h√•ndtering af vold og trusler.

 

Arbejdstilsynet har skarp fokus p√• virksomheder hvor der kan forekomme vold i arbejdslivet. Der stilles store krav til hvordan i som virksomhed forebygger og h√•ndterer disse episoder.  I tilf√¶lde af der forekommer en s√¶rlig risiko for en traumatisk h√¶ndelse p√• arbejdet, kan der v√¶re yderligere regler og retningslinjer, der skal f√łlges. Dette kan omfatte specifikke sikkerhedsforanstaltninger, krav til uddannelse og tr√¶ning, og en n√łje planlagt indsats for h√•ndtering af h√¶ndelsen.

 

Apropos Kommunikation tilbyder workshops og uddannelse inden for disse emner for at hjælpe virksomheder med at håndtere vold og trusler på arbejdspladsen. Vores uddannelser kan omhandle:
Uddannelse i psykisk f√łrstehj√¶lp,
Facilitering af workshops for grupper eller organisationen,
Sparring for ledere i forbindelse med h√•ndtering af konkrete situationer,
R√•dgivning og konsulentarbejde om arbejdsmilj√łlovgivning p√• omr√•det, 
Vores m√•l er at st√łtte virksomheder i at skabe et trygt og sundt arbejdsmilj√ł for alle medarbejdere.

 

 

10 gode råd om at forebygge og håndtere vold og trusler

 

SAMARBEJD OM AT FOREBYGGE VOLD

V√¶r opm√¶rksom p√•, at forebyggelse af vold p√• arbejdspladsen skal ske i et samarbejde. Det er vigtigt, at b√•de ledere og medarbejdere bakker op om indsatsen. Lederne har det overordnede ansvar, og medarbejderne p√• arbejdspladsen har pligt til at samarbejde om at forebygge vold. Overvej, hvordan I bruger arbejdsmilj√łorganisationen aktivt i samarbejdet. 

TAL OM HÆNDELSERNE

Det er vigtigt, at I har en fælles forståelse af, hvornår der er tale om vold og trusler. Tal derfor om, hvordan I oplever vold og trusler i jeres arbejde. En fælles forståelse af, hvornår noget er vold på netop jeres arbejdsplads, giver det bedste grundlag for at forebygge den.

TAG UDGANGSPUNKT I KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJ√ė

H√łj faglig kvalitet og god service samt omsorg og st√łtte er med til at forebygge vold og trusler. En professionel tilgang til borgeren kan forebygge konflikter og aggressioner. Tag udgangspunkt i, hvad jeres kerneopgave er, og hvordan I bedst l√łser den, s√• I undg√•r vold og trusler. V√¶r opm√¶rksom p√•, at et godt psykisk arbejdsmilj√ł, hvor I har dialog med hinanden, viser tillid og samarbejder kan v√¶re med til at forebygge volden. Det skaber mere overskud til at m√łde borgere i √łjenh√łjde. Tal om, hvordan jeres psykiske arbejdsmilj√ł kan underst√łtte den faglige kvalitet og indsatsen mod vold.

OPLÆRING OG INSTRUKTION

Som en del af forebyggelsen skal alle medarbejdere have solidt kendskab til arbejdsopgaverne, og hvordan de skal udf√łres i relation til borgeren. Det h√łrer derfor med til instruktion af medarbejdere, at de informeres om de borgere, I besk√¶ftiger jer med. Herunder i hvilke situationer, der kan opst√• konflikter, samt hvordan I tackler eventuelle konflikter. Der skal ogs√• gives information om, hvad man skal g√łre under og efter en eventuel voldelig episode. Det kan fx v√¶re information om beredskabsplanen. Det er vigtigt, at der l√łbende bliver fulgt op i forhold til alle medarbejdergrupper. Hav ikke mindst fokus p√• nyansatte, unge, vikarer, elever, studerende og praktikanter.

BRUG JERES FAGLIGHED TIL AT FOREBYGGE VOLD

Vold er en faglig udfordring. Tal derfor om, hvordan I kan bruge hinanden og jeres faglige, professionelle viden til at forebygge vold. Overvej, om I har de rette kompetencer, og hvordan I l√łbende styrker jeres faglighed, s√• den bruges som en del af forebyggelsen af vold. Det er vigtigt, at medarbejderne er kl√¶dt godt p√• til opgaven og f√•r den st√łtte, de har behov for. Overvej, om I kan inddrage borgere i processen. Det kan give indsigt i, hvorfor de handler, som de g√łr.

INDRET ARBEJDSPLADSEN TRYGT OG SIKKERT

V√¶r opm√¶rksom p√•, at den fysiske indretning kan v√¶re med til at forebygge vold. Det kan fx v√¶re lydd√¶mpende materialer, bl√łdt lys, d√¶mpet musik, ingen h√łje lyde og tilpas temperatur. Unders√łg, hvordan I indretter jeres arbejdsplads, s√• der b√•de er fokus p√• ‚Äėden gode relation‚Äô til borgerne og jeres egen sikkerhed. Hvorn√•r har I sidst tjekket alarmer og procedurer for at opn√• tryghed?

REGISTRER VOLDEN

S√łrg for, at I har et godt overblik over, hvilke former for vold og trusler, der sker p√• jeres arbejdsplads, samt hvor og hvorn√•r den finder sted. Jo mere pr√¶cist I kan indkredse hvilke former for vold, der kan forekomme, fra hvem, og i hvilke situationer, desto bedre er I rustet til at gribe ind og forebygge, at volden opst√•r. Er det fx i s√¶rlige situationer, at volden forekommer, eller er der s√¶rlige medarbejdergrupper, der er udsatte? Bliv enige om, hvad I skal registrere, og hvordan I g√łr det helt konkret

LÆR AF VOLDSEPISODERNE

Tal om, hvad I kan l√¶re af de trusler og voldsepisoder, I uds√¶ttes for. Diskuter hvordan I bedst muligt kan bruge den viden i planl√¶gningen af arbejdet, s√• I kan undg√•, at en lignende situation opst√•r. Hvordan kan I fx dele viden, bruge supervision eller faglig sparring med ledelse og kollegaer? P√• arbejdspladser med aften- og nathold skal I overveje, hvordan I bedst muligt inddrager de kollegaer, der ikke er til stede i dagtimerne. S√łrg for, at der altid sker en evaluering af voldsepisoder med henblik p√• at forbedre den forebyggende indsats.

S√ėRG FOR AT HAVE EN BEREDSKABSPLAN

Det er vigtigt at have en plan, der beskriver, hvad der skal ske, og hvem der g√łr hvad, hvis en medarbejder bliver udsat for vold: Det skal sikres, at alle f√•r den n√łdvendige hj√¶lp og st√łtte, b√•de under og efter en voldsepisode. Beskriv, hvordan I vil tage h√•nd om medarbejdere umiddelbart efter en voldsepisode. Det kan fx handle om psykisk f√łrstehj√¶lp og opf√łlgende samtaler med ledelsen. Bliv enige om, hvordan I ogs√• l√łbende sikrer, at alle ved, hvad de skal g√łre, og har de n√łdvendige informationer, hvis situationen opst√•r. Lav en klar procedure for indberetning til Arbejdstilsynet/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og politi.

BEVAR FOKUS P√Ö FOREBYGGELSE AF VOLDEN

I er n√•et et godt skridt p√• vejen, n√•r I har besluttet jer for at s√¶tte fokus p√• forebyggelse og h√•ndtering af vold p√• jeres arbejdsplads. Kunsten er at fastholde fokus. Tal om hvad der skal til for, at I kan bevare den n√łdvendige opm√¶rksomhed p√• vold p√• jeres arbejdsplads. Skal det eksempelvis v√¶re et fast emne p√• et m√•nedligt teamm√łde, personalem√łde eller andet?

 Kontakt os gerne hvis du √łnsker et tilbud p√• en temadag om vold

 

 

Tilmelding til nyhedsbrev