APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Brainstorm

Brainstorm


I den metode, der kaldes brainstorming, bør det være umuligt at skabe og vurdere samtidigt. Brainstorming er et redskab til at få et stort antal ideer ud af en gruppe på kort tid. Men det kræver at metoden bruges korrekt. Først og fremmest skal følgende regler overholdes:
 
  • Alt kritik er forbudt. Det er ikke tilladt at vurdere eller kritisere overhovedet, hverken ens egne eller andres ideer. Hvis det sker, skal vedkommende have besked om at vente med kritikken til den følgende fase.
  • Få så mange ideer som muligt. Det er kvantiteten der tæller - ikke kvaliteten.
  • Gå ud over det sædvanlige. Her skal deltagerne give slip på deres hæmninger og give sig selv lov til at drømme og lade stå til. Også selvom ideen kan virke tåbelig og dum i forhold til det behandlede problem. Alle ideer er tilladte og skal straks skrives op.
  • Byg på hinandens ideer. Under andre omstændigheder respekterer man andres ideer, og lader "opfinderen" arbejde videre med dem. Her gælder det modsatte - ingen ideer er "private"! Hvis andres ideer giver associationer hos de øvrige i kredsen, er det optimalt. Ideer skal udveksles og udvikles i gruppen/ teamet.
Brainstorming fungerer bedst i grupper/team på maximalt 8 deltagere. Grupperne/teamene imellem bliver man enige om, hvor lang tid man vil bruge. Det skulle være muligt at få omkring 250 ideer på et par timer!
 
  • Før man begynder skal problemet, deltagerne skal behandle, defineres og skrives så alle kan have det for øje under processen.
  • Hver gruppe skal nu vælge en leder, der sørger for at reglerne overholdes og skriver alle forslag ned. Det er mest praktisk at bruge en flip-over så hele gruppen kan se dem.
  • Højt humør og latter fremmer processen. Hvis den skulle gå i stå, kan deltagerne bytte pladser, eller lederen kan tage udgangspunkt i det mest vidtgående og vanvittige forslag og forhåbentlig få gang i ideerne igen.
  • Efterbehandlingen af ideerne behøver ikke at foregå umiddelbart efter selve brainstormingen. Man bør holde en pause eller om muligt vente til næste møde.
  • Nu skal der vurderes, analyseres og arbejdes logisk med den store mængde ideer, der forhåbentlig er kommet ud af den foregående fase.
  • Det kan være en fordel at opdele grupperne i mindre enheder, og lade hver forsøge at finde de gode ideer. Herved undgås megen diskussion omkring de enkelte deltageres forsvar for egne ideer.Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev