APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Girafsprog (IVK)

Girafsprog (IVK)

Marshall B. Rosenberg (1934 -    )

Girafsprog tager udgangspunkt i følelser og behov. Ikke-Voldelig Kommunikation (IVK) – også kaldet ”Girafsprog” - er udviklet af Marshall B. Rosenberg og er mere end en kommunikationsmetode. Det er også en proces, der handler om at træne og udvikle vores indfølingsevne. På denne måde kan vi opnå en kontakt med hinanden, der gør det muligt at både vore egne og andres behov kan blive imødekommet med frivillighed og glæde.
 

Hvad kan IVK bruges til?
Ikke-Voldelig Kommunikation – IVK - kan hjælpe os til at opnå større glæde, tilfredshed, forståelse og dybere kontakt mellem mennesker samt undgå stress, konflikter, misforståelser, fordømmelse, udbrændthed og depression.

IVK kan bruges til at forebygge og løse konflikter i såvel personlige som arbejds- og samfundsmæssige sammenhænge. IVK kan bidrage til en mere klar dialog, forøget samarbejde og gensidighed mennesker imellem. IVK metoden bliver brugt i uddannelsessammenhænge, på social- og sundhedsområdet, inden for retssystemet, forretningsverdenen, industrien og ved international fredsmægling.
 

Giraffen og ulven er valgt som symboler for to måder at tale på.

Ulvesproget symboliserer den kritiserende, afkrævende, bebrejdende og fordømmende facon at formidle sine budskaber på. Ulvesproget har flest ord til at beskrive, hvad der er rigtigt, forkert, hvad der er galt med andre, og hvis skyld det er. Hér handler det oftest om, hvem der har ret, og hvor skylden er placeret. Vi ser ulvesprog som et tragisk udtryk for følelser og behov, fordi ulvesproget sjældent vækker andet end andres modvilje.
 

Girafsproget symboliserer derimod hjertets sprog. Jeg bliver på egen banehalvdel og fortæller ærligt, hvordan jeg har det, og hvad jeg gerne vil have, uden at kritisere og stille krav.

Formålet med girafsproget er bl.a. at kunne tale sammen på en måde, der gør det muligt at give og tage fra hjertet i vores samspil med andre.
 

IVK (girafsprog) tager udgangspunkt i følelser og behov. Når jeg taler, udtrykker jeg mine følelser og behov på en ærlig og ansvarsfuld måde uden at kritisere eller bebrejde andre. Når jeg lytter, sætter jeg fokus på andres følelser og behov, hvilket gør det lettere for mig at reagere med respekt og forståelse i stedet for at gå i forsvar eller angreb.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev