APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
F√łlelsernes Intelligens

Følelsernes Intelligens


Daniel Goleman`s bog "Følelsernes Intelligens" (1997) har skabt opmærksomhed på begrebet Emotionel Intelligens. Men begrebet kendes helt tilbage i 80’erne fra den amerikanske psykolog Howard Gardner (Harward) da han skabte teorien om 7 intelligenser. Dette var i skarp kontrast til den hidtidige intelligensopfattelse, den kognitive intelligens.
 

De 7 intelligens-former er:

 • Sproglig/Verbal,
 • Matematisk/Logisk,
 • Visuel/Spatial,
 • Kropslig/Kinæstetisk,
 • Musisk/Kunstnerisk,
 • Interpersonel/Social,
 • Intrapersonel/Emotionel intelligens.

 

Følelsesmæssig intelligens handler om evnen til at forstå egne og andres følelser, til at motivere sig selv og håndtere egne indre følelser og følelser i relationerne med andre på en god måde.

 
Kogt ned handler det om at udvikle færdigheder inden for selvindsigt, selvregulering, motivation, indføling og social omgang.
 

Det handler ikke om at være flink, men tværtimod om at være i stand til at konfrontere folk med ubehagelige sandheder. Det handler ikke om at vende vrangen ud på sig selv, men tværtimod at kunne styre sine følelser.

Følelsesmæssig intelligens er evnen til at motivere dig selv, at blive ved trods skuffelser og være bevidst om dine positive og negative følelser.Man kan opdele intelligens i flere forskellige typer, som eksisterer side om side, og som kan fungere uafhængigt af hinanden.
 

Den følelsesmæssige intelligens kan inddeles i fem hovedpunkter:

 

Selvbevidsthed

 • Kendskab til sine følelser og deres virkning
 • Kendskab til sine stærke og svage sider
 • Selvtillid

 

Selvregulering

 • Styr på følelser og impulser
 • Troværdighed og ærlighed
 • Ansvarlighed
 • Tilpasningsevne - fleksibilitet
 • Åbenhed over for nytænkning

 

Motivation

 • Trang til at præstere og blive bedre
 • Vilje til at nå fælles mål
 • Initiativ
 • Optimisme

 

Indføling

 • Forståelse for andre
 • Støtte til andres udvikling
 • Serviceorientering
 • Blik for mulighederne i menneskers forskellighed
 • Blik for følelsesmæssige understrømme og magtstrukturer

 

Sociale færdigheder
 • Evne til at påvirke og kommunikere
 • Evne til at håndtere konflikter
 • Evne til at lede og inspirere
 • Katalysator for forandringer
 • Samarbejdsevne
 • Korpsånd
 

Følelsesmæssig intelligens er evnen til at motivere dig selv, at blive ved trods skuffelser og være bevidst om dine positive og negative følelser.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev