APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Delfimetoden

Delfimetoden


Der uddeles et skema til samtlige tilstedeværende på kurset/ seminaret. Her skal hver enkelt deltager skrive minimum tre forhold, som de sætter pris på i deres arbejdsmiljø, og tre forhold, hver enkelt mener, man fælles skal søge at ændre/forbedre eller sætte fokus på.
 

Når alle har skrevet, sendes papiret til sidemanden/-kvinden, som herefter med en streg ud for udsagnet kan tilkendegive at være enig i, at det skrevne udsagn har stor vigtighed.

Papiret sendes igen videre til den næste sidemand/-kvinde, som også kan tilkendegive enighed. Papirerne fortsætter hele vejen rundt, til alle har noteret streger på alle de cirkulerende papirer og papiret er tilbage hos 'ejeren'.

Alle positive udsagn samles til ophæng under overskriften:
 

Husk at:
Det er vigtigt at gemme papirerne med udsagn, da de skal være omdrejningspunkt for diskussion og løsning af eventuelle problemer.

  • Problemfelterne listes op efter stemmeantal
  • Flest stemmer = mest vigtigt
 
Det forgår nemmest på den måde, at tovholderen, f.eks. kursuslederen/ underviseren spørger, om der er emner/udsagn, der har fået maksimumstemmer (maksimum er lig antallet af deltagere). Hvis det ikke er tilfældet, så spørges, om nogle emner har maksimumstemmer minus 1, osv.
 

Alle emner noteres, for hvert emne er vigtigt for mindst den, der har fremført det! Alle emner skal behandles og tages alvorligt, men det er formålstjenligt at starte med dem, der har relevans for flest.

Emnet eller emnerne med flest stemmer tager man fat på med det samme ved at uddybe problemfeltet, så alle forstår det samme, og ved at komme med forslag til forbedringer/ændringer.
 
Lav en klar plan for:
  • HVAD der skal gøres
  • HVEM der skal tage sig af de enkelte opgaver
  • HVORNÅR det skal gøres

 

Styrker: Den er nem for deltagerne, og den giver et øjeblikkeligt fælles overblik over det psykiske arbejdsmiljøs styrker og svagheder.
 
Svagheder: At man ikke kommer tilstrækkeligt rundt om temaerne.
 

Egnethed: Delfimetoden er velegnet til grupper fra 8 til 20.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev