APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Storytelling

Storytelling


Storytelling er føjet til managementlitteraturens lange række af modeord. Storytelling benyttes i dag i et utal af specifikke sammenhænge. Således taler fremtidsforskere om forbrugeres ønske om at se tilbage til 'før verden gik af lave', marketingfolk peger på højere opmærksomhed i reklamen og HR-ledere fremhæver organisationsændringer og medarbejderinvolvering.
 
På trods af disse meget forskellige argumenter for brugaf storytelling, synes der dog at herske en konsensus om, at alle ved, hvad storytelling er - de fleste mennesker er jopå et tidspunkt i deres barndom blevet fortalt historier. Af samme årsag synes de fleste at have en holdning til storytelling, og en idé om, hvordan den gode historie skal fortælles.
 
Storytelling i moderne ledelse
Storytelling kan derfor virke som et begreb, der ledelsesmæssigt er let af gå til, fordi det ikke kræver indsigt i et helt nyt område. Men! Netop denne antagelse aflives i afhandlingen. Ved at sætte storytelling i forhold til et andet populært begreb i tiden; corporate branding, gives der et bud på, hvad storytelling er, og hvordan begrebet relaterer til moderne ledelse.
 

En nærmere undersøgelse af storytelling består af en skelnen mellem begrebets to delelementer story og telling.

Storytelling består således af en historie (story), som indeholder et konfliktelement, der driver plottet over en start, midte og slutning. Historien fortælles (telling) mundtligt eller igennem et medie (eksempelvis et skrevet dokument, tv eller internet).
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev