APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Coronavirus (CoV-19) hvad er dit ansvar

Coronavirus – hvad er dit ansvar som arbejdsgiver?

Regeringen har generelt opfordret alle arbejdsgivere til at sikre, at så mange medarbejdere som muligt arbejder hjemmefra de kommende to uger for at undgå spredning af smitte med coronavirus (COVID-19).
 

En række medarbejdergrupper, fx med kritiske funktioner, kan ikke arbejde hjemme. Her har du som arbejdsgiver ansvar for at kortlægge, om der er risiko for, at de kan blive udsat for smitte med coronavirus fra fx kunder, klienter eller andre medarbejdere. Hvis det er tilfældet, skal du iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan forebygge smitterisikoen.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at de vigtigste råd er:

  • en god håndhygiejne (primært håndvask samt evt. opsætning af dispenser med håndsprit i fællesområder som kantine, åbne kontorlandskaber, toiletter mv.
  • at undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse,
  • at hoste eller nyse i et engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen.

Endvidere anbefales at sikre tilstrækkelig afstand mellem personer, så smitterisikoen mindskes.

Brug af værnemidler
Arbejdstilsynet følger Sundhedsstyrelsens opfordring til, at raske borgere ikke benytter mundbind eller andre lignende værnemidler til at forebygge smitte.

Der opfordres i stedet til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd til effektiv forebyggelse at smitte, herunder at indrette arbejdet bedst muligt, så risikoen for smitte mindskes, og at du er ekstra opmærksom på at sende medarbejdere hjem, hvis de viser tegn på sygdom.

Udsatte medarbejdere
Vær opmærksom på, at du som arbejdsgiver også har ansvar for at beskytte særligt følsomme risikogrupper blandt dine medarbejdere mod farer, som kan være særligt alvorlige for dem – så som smitte med coronavirus. De særligt følsomme grupper kan fx være medarbejdere, der er gravide, kronisk syge eller ældre. Også her opfordrer Arbejdstilsynet til, at du i din risikovurdering følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til disse grupper.

Regler om risikovurdering
Som arbejdsgiver er det dit ansvar løbende at kortlægge risikoen for, at dine medarbejdere kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Hvis kortlægningen viser, at der er risici forbundet med arbejdet, er det din pligt som arbejdsgiver at iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt imødegår risikoen, herunder f.eks. gennem indretning af arbejdet, og følge Sundhedsstyrelsens råd om at mindske smitten.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev