APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Regler for hjemmearbejde - hvad g√łr I?

Regler for hjemmearbejde - hvad gør I?

Mange arbejdsgivere giver i disse dage deres ansatte besked på at arbejde hjemmefra på grund af den helt ekstraordinære situation, hvor Danmark lige nu forsøger at begrænse spredningen af COVID-19 (coronavirus). 
 

Der er i den forbindelse mange, der spørger Arbejdstilsynet, om reglerne med krav til hjemmearbejdspladser også gælder under de aktuelle omstændigheder.
 

Formålet med reglerne er bl.a. at undgå skader og gener, og reglerne gælder fortsat. Men den helt aktuelle situation, som forventes at vare i en begrænset periode, betyder, at vi opfordrer til, at arbejdsgivere, ansatte og arbejdsmiljøorganisationer alle arbejder sammen om at finde gode midlertidige løsninger.
 

Arbejdstilsynet fører normalt ikke tilsyn i ansattes private hjem, og i den nuværende situation med COVID, fører vi alene tilsyn i forhold til fx alvorlige ulykker og klager.
 

Det kan du gøre
Du kan som arbejdsgiver tale med dine medarbejdere om, om de oplever gener ved hjemmearbejdet – og hvad der kan gøres for at mindske dem.

Fx kan eventuelle gener ved almindeligt kontorarbejde ved borde og på stole, der ikke er beregnede til kontorarbejde, mindskes ved, at man sørger for at skifte mellem forskellige stole eller borde. Det hjælper også at holde pauser i arbejdet og få bevæget sig i løbet af dagen.
Tilmelding til nyhedsbrev