APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Må man vente med at lave en opdatering af sin APV

Må man vente med at revidere sin APV - arbejdspladsvurdering

 

Virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) skal revideres, n√•r der sker √¶ndringer, som har betydning for arbejdsmilj√łet ‚Äď dog mindst hvert 3. √•r. Lovgivningen √•bner ikke mulighed for at fravige dette krav.

Gennemf√łrelse af en APV
Arbejdsgiveren skal s√łrge for at gennemf√łre en arbejdspladsvurdering, n√•r der sker √¶ndringer i arbejdet, arbejdsmetoderne, arbejdsprocesserne m.v., som kan have betydning for virksomhedens arbejdsmilj√ł. Arbejdsgiveren skal derudover s√łrge for, at virksomhedens arbejdsmilj√łforhold, herunder om der er arbejdsmilj√łproblemer, afd√¶kkes mindst hvert tredje √•r.

Tilsyn med arbejdets udf√łrelse
Du har som arbejdsgiver ansvar for, at der f√łres tilsyn med, at de ansatte udf√łrer arbejdet i overensstemmelse med opl√¶ringen og instruktionen. Tilsyn indeb√¶rer, at det, ved observation og sp√łrgsm√•l, skal kontrolleres, at den ansatte udf√łrer arbejdet sikkerheds- og sundhedsm√¶ssigt forsvarligt, herunder at opl√¶ringen og instruktionen har v√¶ret tilstr√¶kkelig.

Tilsynet skal desuden omfatte kontrol af, at de planlagte arbejdsmilj√łforanstaltninger er egnede og mulige at bruge for den ansatte. Endelig indeb√¶rer tilsynet, at eventuelle fejl og mangler i m√•den, den ansatte udf√łrer arbejdet p√•, bliver p√•talt og rettet.


Hvem skal deltage i APV-processen?
I virksomheder med arbejdsmilj√łorganisation (AMO), skal AMO deltage i hele processen. Det g√¶lder b√•de i forhold til planl√¶gning, tilrettel√¶ggelse, gennemf√łrelse, opf√łlgning og ajourf√łring af APV‚Äôen. I de virksomheder, hvor der ikke er krav om AMO, skal de ansatte deltage i APV-processen p√• samme m√•de.

Hvis arbejdsgiveren ikke selv r√•der over forn√łden indsigt til at gennemf√łre arbejdspladsvurderingen, skal arbejdsgiveren indhente ekstern, sagkyndig bistand. Selvom der indhentes ekstern, sagkyndig bistand, er det stadig arbejdsgiverens ansvar, at der gennemf√łres en arbejdspladsvurdering, og at kravene, der fremg√•r at AM-loven er opfyldt. Husk, at AMO skal h√łres, inden du g√łr det.


APV’ens 4 centrale elementer

En risikovurdering af virksomhedens arbejdsmilj√łproblemer.

  • Risikovurderingen skal foretages p√• baggrund af en afd√¶kning af virksomhedens arbejdsmilj√łforhold.
  • En inddragelse af virksomhedens sygefrav√¶r med henblik p√• vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmilj√ł kan medvirke til sygefrav√¶ret.
  • En skriftlig handlingsplan til l√łsning af arbejdsmilj√łproblemer, som ikke kan l√łses umiddelbart. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og √•rsager, samt oplysninger om hvorn√•r og hvordan de konstaterede problemer skal l√łses, herunder hvem der har ansvaret for at gennemf√łre l√łsningerne.
  • En gennemf√łrelse af handlingsplanen og opf√łlgning p√• de iv√¶rksatte

F√łrste gang I gennemf√łrer en APV-proces, skal I afd√¶kke alle virksomheden arbejdsmilj√łforhold. 

Derefter skal I gennemf√łre en APV-proces, n√•r der sker √¶ndringer i arbejdet, i arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, som kan have betydning for arbejdsmilj√łet.
 

Hvis I fx indf√łrer ny teknologi, begynder at bruge andre stoffer og materialer i produktionen eller jeres arbejdsopgaver √¶ndrer karakter, skal I afd√¶kke og vurdere om det udg√łr en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed.
 

I skal alts√• gennemf√łre en APV-proces, n√•r det er relevant.
Derudover skal I s√łrge for, at I ‚Äď som minimum ‚Äď afd√¶kker og vurderer alle virksomhedens arbejdsmilj√łforhold en gang hvert tredje √•r.

 

En arbejdspladsvurdering (APV) er en lovpligtig proces, der skal sikre, at I som virksomhed l√łser og forebygger eventuelle arbejdsmilj√łproblemer.

Processen starter med, at I afd√¶kker arbejdsmilj√łet i alle dele af virksomheden. Hvis det viser sig, at der er risici eller problemer i arbejdsmilj√łet, skal I vurdere deres alvor og beslutte, hvordan I vil h√•ndtere dem. I skal ogs√• tage stilling til, hvem der har ansvaret for, at problemerne bliver l√łst, og hvorn√•r I skal f√łlge op p√•, om jeres tiltag har haft den √łnskede effekt.
 

Som et led i jeres APV skal I udarbejde en skriftlig handlingsplan, som skal være tilgængelig for alle på virksomheden. Handlingsplanen skal også kunne fremvises for Arbejdstilsynet. I bestemmer selv om den skal være fysisk eller digital.

 
Tilmelding til nyhedsbrev