F√łlg os p√• Facebook

Må man vente med at revidere sin APV - arbejdspladsvurdering

 

Virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år. Lovgivningen åbner ikke mulighed for at fravige dette krav.

Men arbejdsgiveren kan sammen med de ansatte/arbejdsmiljøorganisationen (AMO) planlægge arbejdet med APV’en på den måde, som passer til de konkrete forhold på virksomheden. Det kan fx ske ved, at man tager nogle af drøftelserne virtuelt, så arbejdet med APV’en ikke medfører en risiko for spredning af Coronavirusen (COVID-19).