APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Må man undlade at afholde valg af AMR selv om tidsfristen

Må man  undlade af afholde valg af arbejdsmiljørepræsentant, selv om man så overskrider fristen på 2 år


Ja. Virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant kan fortsætte i funktionen, indtil det - i lyset af Coronasituationen - bliver muligt at afholde valg. Det gælder også, selv om fristen på 2 år overskrides.
Tilmelding til nyhedsbrev