APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Influenza A/H1N1

Hvad er influenza A (H1N1)v


Influenza A (H1N1)v blev tidligere kaldt svineinfluenza. Svineinfluenza er influenza hos grise.

Ligesom mennesker og fugle er grise udsatte for infektioner i luftvejene. Som hos mennesker har det influenzavirus, der angriber svin, en tendens til at forandre sig fra år til år. Denne stadige forandring af virus er årsagen til, at hverken mennesker eller dyr, som smittes, bliver varigt modstandsdygtige mod influenza.
 

Normalt smitter influenza let i en svinebesætning, men giver sjældent sygdom hos mennesker. Smitte fra svin til mennesker er tidligere beskrevet, men det har ikke ført til nogen store epidemier.
 

I april 2009 var der også et udbrud af svineinfluenza i Mexico, hvor virus så ud til hurtigt at have smittet mennesker i det lokale miljø - inklusiv turister. På grund af turismen havde dette virus spredt sig hurtigt til andre lande og andre kontinenter. Det er nu internationalt vedtaget, at dette virus skal kaldes influenza A (H1N1)v og ikke længere svineinfluenza.

Influenzasæson 2018/19 var domineret af influenza A (H1N1)pdm09, men sidst på sæsonen udgjorde influenza A (H3N2) den største andel af de påviste tilfælde. Der var meget få tilfælde af influenza B. Selvom både antallet af personer der fik påvist influenza, og antallet af personer der selv rapporterede om influenzalignende symptomer via Influmeter i en enkelt uge slog rekord i forhold til, hvad der tidligere er målt, var influenzaaktiviteten samlet set på et middelniveau i forhold til tidligere sæsoner. Der blev givet flere vaccinationer til alle risikogrupper i forhold til sidste sæson.

Influenza A/H1N1 i USA i 2009

Influenza A/H1N1 skønnes at have kostet 3.900 amerikanere livet fra april til oktober 2009. Det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Smitte med H1N1 havde ramt 22 millioner amerikanere, og 98.000 var været indlagt på hospital.

Otte millioner børn har været smittet, og af dem har 36.000 været indlagt på hospitalet. 540 børn er døde.
Tilmelding til nyhedsbrev