APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Regeringen- f√• styr p√• arbejdsmilj√ł og smittefare

Regeringen pålægger alle brancher at få styr på arbejdsmiljø og smittefare fra vandrende arbejdstagere

Fakta om grænsearbejdere og udstationerede 23. april 2020
 

Regeringen er nu klar med en række tiltag, der skal mindske risikoen for, at vandrende arbejdstagere kan tage COVID-19 smitte med, når de pendler til og fra Danmark for at arbejde.
 

Danmark har fået bedre kontrol over COVID-19 smitten, og samfundet er så småt ved at genåbne. Det er afgørende, at der ikke kommer nye smittekilder ind fra udlandet, så COVID-19 smitten blusser op igen og ændrer på den positive udvikling. Samtidig skal medarbejderne på de danske arbejdspladser føle sig trygge, når de udfører deres arbejde. Derfor præsenterer regeringen i dag syv initiativer, der skal mindske risikoen for smitte udefra.
 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Vi pålægger nu alle arbejdsgivere at få styr på arbejdsmiljøet og undgå COVID-19 smitten udefra. Alle arbejdsgivere har et ansvar. Regeringen vil følge situationen tæt, og hvis der fx viser sig et behov for at tvinge karantæne igennem via lovgivning, vil regeringen tage en ny drøftelse med partierne.

- Ingen skal gå utrygge på arbejde. Derfor har det også været vigtigt for mig, at vi tager nogle initiativer, som sætter fokus på denne del af arbejdsmiljøet. Vi hjælper gerne til fra politisk hold, men det er i sidste ende virksomhederne, der er ansvarlige for, at arbejdsmiljøet er i orden.

- Der er mange sider i denne problemstilling at tage hensyn til, og situationen udvikler sig jo hele tiden både herhjemme og i udlandet. Der skal findes brugbare løsninger i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter, som kender forholdene på de enkelte arbejdspladser.

- Det er selvfølgelig altid vigtigst, at arbejdet foregår på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, og det må der ikke herske tvivl om. Samtidig er vi i gang med en proces, hvor vi gradvist genåbner Danmark og skal have sat gang i økonomien igen. De to ting kan og skal gå hånd i hånd, og det er det, regeringen understreger i dag.
 

Regeringen sætter derfor ind med syv initiativer:

 1. Det er virksomhedernes ansvar, at der er styr på arbejdsmiljøet, og der er taget de nødvendige foranstaltninger i relation til COVID-19. Derfor iværksættes et branchesamarbejde, hvor arbejdsmarkedets parter i samarbejde med regeringen kan finde branchespecifikke løsninger. Det gælder eksempelvis fødevarebranchen, der beskæftiger en stor del vandrende arbejdstagere.
   
 2. Mere kontrol kan sende flere i selvisolation. Epidemiloven giver mulighed for, når øvrige muligheder er udtømte, at give påbud om selvisolation, hvis en specifik person har været i et område med udbredt smitte før indrejsen. Arbejdstilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og om nødvendigt politiet vil være opmærksomme på at anvende reglerne, så denne mulighed udnyttes til fulde.
   
 3. Så snart det er praktisk/teknisk muligt, iværksættes en offensiv teststrategi fx ved grænserne. Den testkapacitet, der vil være til rådighed til testning af vandrende arbejdstagere, prioriteres i første omgang til sundhedsfagligt personale bosat i udlandet, der arbejder i Danmark, så vi undgår, at der overføres smitte til særligt sårbare grupper på fx danske plejehjem.
   
 4. Arbejdstilsynet igangsætter et målrettet tilsyn mod smitte fra Corona ude på arbejdspladserne. Her vejledes de mest relevante brancher, herunder særligt byggeriet. Arbejdstilsynet skrider ind med påbud når nødvendigt.
   
 5. Der nedsættes en hurtigt arbejdende taskforce med deltagelse af arbejdsmarkedets parter med fokus på coronasmitte og med særligt fokus på brancher med vandrende arbejdskraft og evt. deres boligforhold. Denne skal meget hurtigt komme med anbefalinger til styrkelse af sikkerhed og hindring af smitte i de konkrete brancher. Styrelsen for Patientsikkerhed bakker op om, at der udarbejdes vejledninger om håndtering af smitte udefra målrettet vandrende arbejdstagere i regi af en sådan taskforce.
   
 6. Regeringen følger smittesituationen i pendlerregionerne tæt og er klar til at skride hurtigt ind, hvis den udvikler sig i negativ retning.
   
 7. Hvis ikke brancherne får styr på arbejdsmiljø og smittefare udefra, er regeringen klar til at lovgive, så der iværksættes et krav om 14-dages selvisolation for alle indrejsende uanset nationalitet.Tilmelding til nyhedsbrev