APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
COVID-19 og indretning-af-arbejdspladsen

COVID-19 og indretning af arbejdspladsen

Retningslinjerne er baseret på tilgængelig information pr. 21. april 2020 og vil blive opdateret ved behov.
 

Indretning af arbejdspladsen på arbejdspladsen - til info for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO), arbejdsmiljøgruppe (AMG) og arbejdsmiljørepræsentant:
 

  • Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Der fastlægges retningslinjer for ophold i storrum, brug af kantine, brug af mødelokaler, deltagelse i fysiske møder mv.
  • Kantiner indrettes hensigtsmæssigt, herunder lukning af buffet, sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling, afstandsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse. Der bør lukkes for siddende spisning i større virksomheders kantiner, hvor flere afdelinger kan mødes på tværs.

Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende vejlede og kommunikere om den faktiske udmøntning af ovenstående retningslinjer.

‚ÄčArbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende identificere og kommunikere om cases og best practices som kan gøre retningslinjerne så praktisk anvendelige som muligt. Ovenstående tiltag realiseres fra d. 14. april 2020.
Tilmelding til nyhedsbrev