APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Covid-19 og Adfærd og hygiejne på arbejdspladsen

Covid-19 og Adfærd og hygiejne på arbejdspladsen, arbejdsmiljø

Retningslinjerne er baseret på tilgængelig information pr. 21. april 2020 og vil blive opdateret ved behov.
 

Adfærd og hygiejne  på arbejdspladsen - til info for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljøgruppe/ og arbejdsmiljørepræsentant

  • Alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  • Der fastlægges retningslinjer for håndtering af krav om afstand mv. ifm. sociale aktiviteter på arbejdspladsen.
  • Alle medarbejdere oplyses om korrekt håndhygiejne (håndvask/håndsprit) og øvrig relevant hygiejne.
  • Der er vand og sæbe og så vidt muligt håndsprit tilgængeligt for alle ansatte.
  • Virksomheden sikrer grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændre, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange.
  • Virksomheder, hvor medarbejderne ikke har faste arbejdsstationer, sikrer grundig rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.

Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende vejlede og kommunikere om den faktiske udmøntning af ovenstående retningslinjer.

‚ÄčArbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende identificere og kommunikere om cases og best practices som kan gøre retningslinjerne så praktisk anvendelige som muligt. Ovenstående tiltag realiseres fra d. 14. april 2020
Tilmelding til nyhedsbrev