APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Arbejdstilsynet igen på fuldt blus

Arbejdstilsynet igen på fuldt blus

Alle Arbejdstilsynets tilsynsførende vil fra den 8. juni igen føre tilsyn med arbejdspladserne i alle brancher
 

Alle Arbejdstilsynets tilsynsførende vil fra den 8. juni 2020 igen føre tilsyn med arbejdspladserne i alle brancher.
 

Det betyder flere tilsynsførende på landevejene, og der vil igen blive ført tilsyn med alle typer af arbejdsmiljøproblemer. Den yderligere genåbning giver samtidig mulighed for at genoptage de helhedsorienterede tilsyn (HOT) i bygge- og anlægsbranchen.


Arbejdstilsynet vil dog fortsat tage et særligt hensyn til hospitals- og plejesektoren, som på grund af coronasituationen er underlagt helt særlige arbejdsbetingelser. I disse sektorer sættes der ind med målrettet tilsyn med primært fokus på forebyggelse af smittespredning og ulykker.


Udvidelsen af Arbejdstilsynets tilsynsindsats fra den 8. juni betyder:

  • At alle tilsynsførende igen fører tilsyn
  • At der føres grundtilsyn i alle brancher, dog med undtagelse af hospitals- og plejesektoren
  • At der føres helhedsorienteret tilsyn (HOT) i bygge- og anlægsbranchen
  • At der i hospitals- og plejesektoren føres målrettede tilsyn med primært fokus på forebyggelse af ulykker og smitterisiko, samt alvorlige ulykker og klager
  • At der på alle tilsyn er fokus på forebyggelse af coronasmitte
  • At Arbejdstilsynet fortsat kører på alvorlige ulykker og klager i alle brancher
  • At Arbejdstilsynets Call Center fortsat vil vejlede om arbejdsmiljø og forebyggelse af coronasmitte.Tilmelding til nyhedsbrev