APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
√Ündringer af arbejdsmilj√łreformen p√• vej

Ændringer af arbejdsmiljøreformen på vej

Den 4. oktober 2006 indgik Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet aftale om at justere Arbejdsmiljøreformen fra 2004.

Denne aftale er udgået - og er nu erstattet af en ny arbejdsmiljølov pr. 1. januar 2020
 
Aftalen betød i hovedtræk:
 • En mere omfattende screening af virksomhederne
 • 3 nye typer påbud om brug af autoriseret rådgivning
 • En udbygning af smileyordningen
Ændringerne fremsættes som lovforslag i november 2006 og forventes at få virkning fra begyndelsen af 2007.
 
Mere omfattende screening af virksomhederne
I dag fungerer screeningen som en "stopprøve". Det betyder, at Arbejdstilsynet udtager en virksomhed til tilpasset tilsyn, hvis de konstaterer en væsentlig overtrædelse af arbejdsmiljøloven, fx manglende APV. Så snart virksomheden er udtaget til tilpasset tilsyn afbrydes screeningen.
 
Ifølge aftalen skal screeningsmetoden justeres på følgende måde:
 • Screeningen gøres mere grundig, så der ses på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold under screeningsbesøget (både formelle og materielle). Der er således ikke længere tale om en ”stopprøve”.
 • Arbejdstilsynet kan allerede ved screeningen give påbud for overtrædelse af få formelle regler, fx om APV og organisering af sikkerhedsarbejdet, når arbejdsmiljøforholdene i øvrigt er i orden.
 • Arbejdstilsynet laver en grundig afdækning af APV- og SIO-krav allerede ved screeningen med henblik på at kunne afgive påbud.
 • Psykisk arbejdsmiljø medtages ved samtlige screeninger.
Arbejdstilsynet får mulighed for at kontakte små virksomheder (primært inden for bygge- og anlægsområdet) med under 10 ansatte for at få oplyst, hvor virksomheden arbejder de kommende dage. Målet er at gøre det nemmere for Arbejdstilsynet at finde de virksomheder, der har skiftende arbejdsplads. Selve screeningen gennemføres fortsat uanmeldt.

3 nye typer påbud om brug af autoriseret rådgivning
Siden 2005 har Arbejdstilsynet haft mulighed for at give virksomhederne påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgivning (rådgivningspåbud). Arbejdstilsynet vurderer dog, at de nuværende rådgivningspåbud (problem- og periodepåbud) ikke altid understøtter virksomhederne tilstrækkeligt i at forebygge, at der opstår arbejdsmiljøproblemer eller at de gentager sig.

I aftalen forslås det derfor, at de nuværende problem- og periodepåbud bliver afløst af 3 nye typer påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver
 • Rådgivningspåbud over for komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer, hvor det kan være vanskeligt at finde en varig løsning på arbejdsmiljøproblemet
 • Rådgivningspåbud over for mange arbejdsmiljøproblemer, dvs. at virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne i flere tilfælde
 • Rådgivningspåbud over for gentagne arbejdsmiljøproblemer, dvs. at der er mange overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne i virksomhedens produktionsenheder.
Rådgivningspligten justeres, så pligten bliver mere fremadrettet og koncentreres om at forebygge, at problemerne opstår igen. Dette vil typisk ske ved at fokusere på en revision af virksomhedens APV eller ved at opbygge bedre arbejdsgange i sikkerhedsorganisationen.
 
Udbygning af smileyordningen
Der er enighed om, at smileyordningen justeres på følgende måde:
 • Den grønne smiley gives til virksomheder, der efter den nye mere grundige screening ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.
 • Den gule smiley gives til virksomheder, der har fået et strakspåbud eller et almindeligt påbud.
 • Den røde smiley gives til virksomheder, der har fået et forbud eller et af de tre nye typer rådgivningspåbud.
 • Virksomheder med et arbejdsmiljøcertificat får et nyt symbol.

De arbejdsmiljøproblemer, som udløser gule og røde smiley’er (fx støj eller problemer inden for det psykiske område) vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst 6 måneder. Er påbudet ikke løst efter de 6 måneder, forbliver smileyen på hjemmesiden, til problemet er løst.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev