APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
De meste stressende job

De mest stressende job

 
Det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø har undersøgt, hvor stressede forskellige faggrupper føler sig.
   
Ifølge stressforsker Tage Søndergaard Kristensen fra forskningsinstituttet lyder opskriften på jobstress:
  • Stort arbejdspres,
  • højt tempo,
  • skiftende arbejdstider og
  • lav indflydelse er alle store stressfaktorer.
  • Men også job, der har med mennesker at gøre, scorer højt på stressbarometeret.

"Hvor der er mennesker, er der mulighed for konflikter, og det giver stress. Derfor føler plejepersonale, lærere og pædagoger sig ofte stressede," siger Tage Søndergaard Kristensen. 
I undersøgelsen spurgte forskerne et repræsentativt udsnit af befolkningen, hvor ofte de føler sig stressede, irritable og anspændte og har problemer med at sove. Alt sammen tegn på stress. Offentlige chefer er i den faggruppe, der føler sig mindst stresset.
 

Her er den komplette liste over de mest stressende jobs:

01. Pakkere, tapperiarbejdere

02. Fysio- og ergoterapeuter

03. Plejepersonale, plejehjem

04. Lægesekretærer

05. Elektronikarbejdere, ufaglærte

06. Folkeskolelærere

07. Bogholdere og revisorer

08. Pædagoger, daginstitution

09. Omsorgsmedhjælpere

10. Læger og tandlæger

11. Køkkenmedhjælpere, økonomaer

12. Fuldmægtige, offentligt ansatte

13. Ejendomsfunktionærer

14. Bygningsarbejdere, ufaglærte

15. Socialrådgivere

16. Pædagoger, døgninstitution

17. Plejepersonale, hjemmepleje

18. Mediefolk

19. Ekspedienter

20. Buschauffører

21. Akademikere, samfundsvidenskab og humanistiske

22. Sælgere

23. Postbude

24. Plejepersonale, hospital

25. Kontorassistenter, privatansatte

26. Ingeniører og arkitekter

27. Gymnasielærere

28. Edb-folk

29. Bygningsarbejdere, faglærte

30. Butiksledere

31. Blikkenslagere

32. Bibliotekarer og museumsfolk

33. Akademikere, naturvidenskabelige

34. Teknikere og konstruktører

35. Slagteriarbejdere

36. Rengøringsassistenter

37. Landbrugsarbejdere

38. Arbejdsledere

39. Metalarbejdere, ufaglærte

40. Maskinarbejdere

41. Lastbilchauffører

42. Kontorassistenter, offentligt ansatte

43. Chefer, privatansatte

44. Politifolk og fængselspersonale

45. Bankassistenter

46. Andre lærere

47. Tømrere og snedkere

48. Sygeplejersker

49. Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere

50. Mekanikere

51. Dagplejere

52. Pædagogmedhjælpere

53. Lager- og havnearbejdere

54. Elektrikere

55. Lagerekspedienter

56.Chefer, offentligt ansatte


Kilde: Spørgeskemaundersøgelse med et repræsentativt udsnit af den danske befolkning udført af NFA
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev