APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
APV¬† - Systematisk arbejdsmilj√ł

APV  - Systematisk arbejdsmilj√ł


En arbejdspladsvurdering (APV) er en lovpligtig proces, der skal sikre, at I som virksomhed l√łser og forebygger eventuelle arbejdsmilj√łproblemer.

Processen starter med, at I afd√¶kker arbejdsmilj√łet i alle dele af virksomheden. Hvis det viser sig, at der er risici eller problemer i arbejdsmilj√łet, skal I vurdere deres alvor og beslutte, hvordan I vil h√•ndtere dem. I skal ogs√• tage stilling til, hvem der har ansvaret for, at problemerne bliver l√łst, og hvorn√•r I skal f√łlge op p√•, om jeres tiltag har haft den √łnskede effekt.
 

Et systematisk, l√łbende fokus p√• arbejdsmilj√ł i den daglige ledelse, herunder i forbindelse med den daglige opgavel√łsning, 1:1 samtaler, afdelingsm√łder mv., kan v√¶re v√¶sentlige elementer i det forebyggende arbejdsmilj√łarbejde, der kan bidrage til, at arbejdsmilj√łarbejdet bliver integreret i virksomhedernes strategi, drift og kerneopgave.
 

En central del af det systematiske arbejdsmilj√łarbejde foreg√•r s√•ledes i forbindelse med den daglige opgavevaretagelse, mens andre dele af arbejdsmilj√łarbejdet er konkrete v√¶rkt√łjer, fx arbejdspladsvurdering (APV), der underst√łtter systematiseringen af arbejdsmilj√łarbejdet.
 

Det er fortsat arbejdsgiveren, der skal s√łrge for, at der gennemf√łres en APV af arbejdsmilj√łet. Arbejdsgiveren skal samtidig s√łrge for, at AMO deltager i hele processen. I virksomheder, hvor der ikke skal oprettes AMO, skal arbejdsgiveren s√łrge for, at de ansatte p√• tilsvarende m√•de deltager.  


En APV-proces består af fire elementer:

  • En afd√¶kning og risikovurdering af virksomhedens arbejdsmilj√łproblemer.
  • Inddragelse af virksomhedens sygefrav√¶r, s√• det er muligt at vurdere, om forhold i virksomhedens arbejdsmilj√ł kan medvirke til sygefrav√¶ret.
  • En skriftlig handlingsplan til at l√łse de arbejdsmilj√łproblemer, som ikke kan l√łses umiddelbart.
  • En gennemf√łrelse af handlingsplanen og opf√łlgning p√• de iv√¶rksatte tiltag og en opf√łlgning p√•, om igangsatte l√łsninger er fyldestg√łrende og effektive.

Arbejdsgiveren skal s√łrge for at gennemf√łre en arbejdspladsvurdering, n√•r der sker √¶ndringer i arbejdet, arbejdsmetoderne, arbejdsprocesserne m.v., som kan have betydning for virksomhedens arbejdsmilj√ł. Arbejdsgiveren skal derudover s√łrge for, at virksomhedens arbejdsmilj√łforhold, herunder om der er arbejdsmilj√łproblemer, afd√¶kkes mindst hvert tredje √•r.
 

Arbejdsgiveren skal s√łrge for, at virksomhedens arbejdsmilj√łorganisation deltager i hele processen vedr√łrende planl√¶gning, tilrettel√¶ggelse, gennemf√łrelse, opf√łlgning og ajourf√łring af arbejdspladsvurderingen. Det skal gennem arbejdsmilj√łorganisationens p√•tegning p√• handlingsplanen, dokumenteres, at arbejdsmilj√łorganisationen har deltaget.

Hvis arbejdsgiveren ikke selv r√•der over forn√łden indsigt til at gennemf√łre arbejdspladsvurderingen, skal arbejdsgiveren indhente ekstern, sagkyndig bistand. Selvom der indhentes ekstern, sagkyndig bistand, er det stadig arbejdsgiverens ansvar, at der gennemf√łres en arbejdspladsvurdering, og at kravene, der fremg√•r er opfyldt.

Kontakt os gerne 
Hvis du har sp√łrgsm√•l til hvordan vi kan hj√¶lpe jer, med jeres APV,  j√¶vnf√łr de nye lovkrav, som tr√•dte i kraft 1. februar 2024. 

 

Elektronisk APV

Vi vil anbefale, at din virksomhed f√•r implementeret en elektronisk APV. En stor del af vores kunder benytter AMORG, som er et godt og seri√łst bud p√• en betydelig nemmere m√•de at arbejde med end du har v√¶ret vant til.

 

Læs mere om AMORG her

 
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev