APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
APV er en mangelvare

APV er en mangelvare


Arbejdspladsvurderinger (APV) er tilsyneladende en mangelvare på danske virksomheder. Samtidig ser det ud til at være småt med problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det fremgår af et svar fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) til den socialdemokratiske arbejdsmiljøordfører, Lone Møller.
 
Over halvdelen af de 21.869 virksomheder, der blev screenet af Arbejdstilsynet i 2005, måtte igennem et tilpasset tilsyn - de fleste fordi de havde forsømt at udarbejde en APV. Hos 85 procent af de 12.002 virksomheder, der blev udtaget til et tilpasset tilsyn, skyldtes det, at de måtte svare nej, når den tilsynsførende spurgte, om virksomheden har udarbejdet en APV.
 
Det er det første spørgsmål, der stilles ved en screening af virksomhedernes arbejdsmiljø. Hvis svaret er nej, afbrydes screeningen, og virksomheden må forberede sig på et tilsyn, hvor Arbejdstilsynet går grundigere til værks.
 
I virksomheder med over ti ansatte spørger den tilsynsførende også, om virksomheden har en sikkerhedsorganisation. Er svaret nej, afbryder den tilsynsførende også screeningen med henblik på at vende tilbage og foretage et tilpasset tilsyn.
 
Ud over screeninger og tilpassede tilsyn gennemførte Arbejdstilsynet sidste år 18.019 tilsynsbesøg i form af blandt andet detailtilsyn og leverandør tilsyn.
 
Den samlede tilsynsaktivitet førte til, at der blev afgivet 19.227 påbud, 3.757 øvrige afgørelser i form af forbud og rapporter om væsentlige problemer samt 14.730 vejledninger.
 
Kun 50 påbud og 713 vejledninger blev afgivet med udgangspunkt i det psykiske arbejdsmiljø. Desuden blev der på det psykiske område foretaget 182 øvrige afgørelser. I 48 af disse afgørelser blev det bemærket, at virksomheden i APV'en havde bemærket problemer med det psykiske arbejdsmiljø, som virksomheden havde taget hånd om. I 41 tilfælde var der ifølge Arbejdstilsynet tale om et væsentligt problem.
 

Lone Møller havde egentlig spurgt til indholdet af Arbejdstilsynets screeninger af offentlige virksomheder, men hun får det svar, at Arbejdstilsynet ikke skelner mellem, om der er tale om offentlige eller private virksomheder. Derfor har hun fået den samlede opgørelse for 2005.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev