APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Skal man rette sig efter en BFA vejledning

Skal man følge en BFA vejledning på jobbet

Følger man branchevejledningernes anbefalinger, overholder man også arbejdsmiljølovgivningen for sit arbejdsområde,
 

En branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og -praksis inden for branchen. Branchens vejledning, skal følges.


Arbejdstilsynet og deres vurdering af en BFA-vejledning

En branchevejledning har været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet for at sikre, at indholdet (herunder tekst og billeder) er i overensstemmelse med og opfylder de krav, der følger af arbejdsmiljø-lovgivningen. 
 Arbejdstilsynet har alene vurderet BFA-vejledningen, som den foreligger og gør opmærksom på, at der kan være arbejdsmiljøproblemstillinger og -krav, der ikke er behandlet i vejledningen. Arbejdstilsynet har gennemgået vejledningen i overensstemmelse med regler og praksis. 
Bemærk, at BFA vejledningen kan godt være overhalet af tiden, og der kan være nyere lovgivning, som ikke er beskrevet. 

Følger man branchevejledningernes anbefalinger, overholder man også arbejdsmiljølovgivningen for det område, der er beskrevet i BFA-vejledningen.

Vejledningen er alene vurderet som den foreligger, og Arbejdstilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område. Herudover tager Arbejdstilsynet forbehold for den teknologiske og sociale udvikling i samfundet.

 

Hvad laver BFA og hvem er de
De fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.‚Äč

 

BFA (tidligere BrancheArbejdsmiljø Råd) har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for det aktuelle BFA-område. BFA giver konkrete vejledninger om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, værktøjer, afholdelse af temadage eller andre aktiviteter. BFA er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for de område, som de skal varetage.

 

BFA samarbejder med arbejdsmarkedets parter for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på branchens arbejdspladser

 

 




Tilmelding til nyhedsbrev