APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
APV, hvorfor og hvordan skal det g√łres

APV, hvorfor og hvordan skal det g√łres

 
Arbejdsgiveren skal s√łrge for, at der gennemf√łres en arbejdspladsvurdering af arbejdsmilj√łet p√• arbejdspladsen.

Hvis arbejdsgiveren ikke selv r√•der over forn√łden indsigt til at gennemf√łre arbejdspladsvurderingen, skal arbejdsgiveren indhente ekstern, sagkyndig bistand. Selvom der indhentes ekstern, sagkyndig bistand, er det stadig arbejdsgiverens ansvar, at der gennemf√łres en arbejdspladsvurdering, og at kravene, der fremg√•r er opfyldt.

F√łlgende elementer indg√•r i APV'en:

Arbejdsgiveren v√¶lger hvilken metode en arbejdspladsvurdering skal gennemf√łres efter. Der skal dog v√¶re en skriftlig behandlingsm√•de, og ved den valgte metode skal det sikres, at f√łlgende elementer indg√•r:
 

 1. En risikovurdering af virksomhedens arbejdsmilj√łproblemer. Risikovurderingen skal foretages p√• baggrund af en afd√¶kning af virksomhedens arbejdsmilj√łforhold.
 2. En inddragelse af virksomhedens sygefrav√¶r med henblik p√• vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmilj√ł kan medvirke til sygefrav√¶ret.
 3. En skriftlig handlingsplan til l√łsning af arbejdsmilj√łproblemer, som ikke kan l√łses umiddelbart. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og √•rsager samt oplysninger om hvorn√•r og hvordan problemerne skal l√łses, herunder hvem der har ansvaret for at gennemf√łre l√łsningerne.
 4. En gennemf√łrelse af handlingsplanen og opf√łlgning p√• de iv√¶rksatte foranstaltninger, herunder opf√łlgning p√• om igangsatte l√łsninger er fyldestg√łrende og effektive.

Arbejdsgiveren skal s√łrge for at gennemf√łre en arbejdspladsvurdering, n√•r der sker √¶ndringer i arbejdet, arbejdsmetoderne, arbejdsprocesserne m.v., som kan have betydning for virksomhedens arbejdsmilj√ł. Arbejdsgiveren skal derudover s√łrge for, at virksomhedens arbejdsmilj√łforhold, herunder om der er arbejdsmilj√łproblemer, afd√¶kkes mindst hvert tredje √•r.


Indhold i en APV, kan ogs√• v√¶re f√łlgende emner:
 • ulykker
 • ubekvemme arbejdsstillinger og -bev√¶gelser
 • EGA
 • ringe indflydelse p√• eget arbejde
 • jobusikkerhed
 • manglende udviklingsmuligheder
 • ringe kollegial og ledelsesm√¶ssig st√łtte og feedback
 • stor arbejdsm√¶ngde og tidspres
 • traumatiske begivenheder i arbejdet
 • konflikter og mobningRelaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev