Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Sikkerhedsorganisationen

 

Alle virksomheder med 10 ansatte eller derover skal have en sikkerhedsorganisation og en sikkerhedsrepræsentant.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver opbygget en sikkerhedsorganisation i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne.
 

Sikkerhedsgruppen:

Består af en arbejdsleder (AL) og en sikkerhedsrepræsentant (SR).

På mindre virksomheder udgør sikkerhedsrepræsentanten og arbejdslederen eller arbejdsgiveren sikkerhedsgruppen. På større virksomheder er der normalt en sikkerhedsgruppe for hvert arbejdsområde eller afdeling.

AL og SR skal samarbejde om løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.

Det er en forventning, at sikkerhedsgruppen (SIG) i så høj grad, som det er muligt, arbejder for at organisere løsninger på konkrete opgaver inden for afdelingens arbejdsområde. SIG kompetence er normalt indeholdt i AL kompetence, men en SIG kan dække flere afdelinger/områder.

 

Sikkerhedsudvalget:
Når der er beskæftiget 20 ansatte eller derover, skal der oprettes et sikkerhedsudvalg (SIU)

Sikkerhedsudvalget består af repræsentanter fra sikkerhedsgrupperne samt en formand. Formand er virksomhedens leder eller en af denne udpeget ansvarlig repræsentant, der kan handle på ledelsens vegne. Heri ligger, at pågældende kan træffe beslutninger i arbejdsmiljømæssige spørgsmål i samme omfang som virksomhedslederen.

Er der mere end 2 sikkerhedsgrupper, vælger sikkerhedsrepræsentanterne mellem sig 2 repræsentanter til sikkerhedsudvalget, og arbejdslederne i sikkerhedsgrupperne vælger ligeledes mellem sig 2 repræsentanter til sikkerhedsudvalget, hvori arbejdsgiveren eller dennes ansvarlige repræsentant indtræder som formand. Et sikkerhedsudvalg består således som udgangspunkt ikke af mere end 5 medlemmer, uanset hvor mange grupper der er.

 

En arbejdsleder, der i forvejen sidder i en sikkerhedsgruppe, kan af virksomhedslederen være udpeget som formand. Når arbejdslederen er udpeget som formand, skal vedkommende have samme kompetence i arbejdsmiljøspørgsmål som virksomhedslederen. Når en arbejdsleder er udpeget som formand, består udvalget ofte af 2 eller 4 medlemmer.
 
Hvis der kun er 3 sikkerhedsgrupper, kan Arbejdstilsynet dog tillade, at udvalget består af disse og formanden, altså i alt 7 medlemmer. Det er en forudsætning, at der er enighed herom.
  • Sikkerhedsudvalget skal holde ordinært møde mindst en gang i kvartalet, samt ekstraordinært hvis der sker ulykker, sundhedsskader eller tilløb til ulykker.
  • Der kan afholdes ekstraordinære møder, efter formandens skøn, eller hvis mindst to medlemmer anmoder om det.
  • Medlemmerne af SIU skal kende dagsordenen og evt. bilag mindst 10 dage før mødet.
SIU rådgiver virksomheden. Ved enstemmig indstilling forudsætter det, at virksomheden følger rådet. Det er en naturlig følge af, at det er virksomhedens ledelse, der har formandsposten i udvalget.
 

Der skal udpeges eller være ansat en daglig leder af sikkerhedsarbejdet, der kan handle på sikkerhedsudvalgets vegne. Samt at den daglige leder af sikkerhedsarbejdet skal holde SIU orienteret om sikkerheds- og sundhedsarbejdet og inddrage udvalget i løsning af problemer, der opstår mellem møderne.


Relaterede sider: