APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Sygefravær og arbejdspladsvurdering

Sygefravær og arbejdspladsvurdering

 
Alle virksomheder skal inddrage sygefravær i arbejdspladsvurderingen (APV). Kravet trådte i kraft 1. januar 2005.

Kravene fremgår af Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.


Desuden skal din virksomhed have en skriftlig sygefraværspolitik for at blive placeret som en "niveau-1-virksomhed" ved Arbejdstilsynets tilpassede tilsyn.


Hvad skal inddrages?

 

 • Analyse af virksomhedens fravær på baggrund af registreringer af kort- og langtidsfravær i afdelinger, for medarbejdere eller arbejdsfunktioner
 • Vurdering af eventuel sammenhæng mellem arbejdsmiljø og fravær
 • Handlingsplan indarbejdes i APV med henblik på at forebygge og nedbringe evt. arbejdsrelateret sygefravær
 • Gennemførelse af indsats
 • Evaluering og eventuel behov for nye indsatser

 

Sygefraværspolitik

Sygefraværspolitikken fastlægger de praktiske retningslinier og metoder for, hvordan medarbejdere og ledere i virksomheden skal forholde sig til sygefravær. Arbejdstilsynet vil ved et tilpasset tilsyn eller screening også medtage en sygefraværspolitik i vurderingen af virksomhedens egen-indsats.

 

Sygefraværspolitikken skal indeholde

 

 • Mål for virksomhedens sygefraværspolitik
 • Indsatsområder eller delmål
 • Metoder (sygefraværssamtale, rådgivere m.m.)
 • Retningslinier (handlingsplaner, opfølgning)

 

Det kan du/ I ikke klare det alene, du/ I må finde nogle rådgivere som kan arbejde videre med følgende emner:

 

 • Afklaring af helbredsforhold og arbejdsevne
 • Tilpasning af arbejdsopgaver, arbejdsmiljø og indretning af arbejdsplads
 • Forbedring af fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Lederuddannelse om bl.a. fremme af trivslen i virksomheden
 • Retningslinier og metoder for dialog med en sygemeldt og modtagelse af en medarbejder, der vender tilbage efter en længere sygeperiode
 • Livsstilsfaktorer: alkohol, rygning, motion, sundhedsfremme m.m.
 • Tilbud om støtte ved kriser og traumatiske hændelser
 • Graviditetspolitik
 • Offentlige støtte- og kompensationsmuligheder
 • Fratrædelse på en god måde

 

Det er vigtigt, at virksomhedens sikkerhedsorganisation og de øvrige personalefunktioner samarbejder om indsatsområdet sygefravær og APV.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev