APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Sygefravær og arbejdspladsvurdering

Sygefravær og arbejdspladsvurdering

 

En arbejdspladsvurdering (APV) er en lovpligtig proces, der skal sikre, at I som virksomhed l√łser og forebygger eventuelle arbejdsmilj√łproblemer.

Processen starter med, at I afd√¶kker arbejdsmilj√łet i alle dele af virksomheden. Hvis det viser sig, at der er risici eller problemer i arbejdsmilj√łet, skal I vurdere deres alvor og beslutte, hvordan I vil h√•ndtere dem.

I skal ogs√• tage stilling til, hvem der har ansvaret for, at problemerne bliver l√łst, og hvorn√•r I skal f√łlge op p√•, om jeres tiltag har haft den √łnskede effekt.
 

Som et led i jeres APV skal I udarbejde en skriftlig handlingsplan, som skal være tilgængelig for alle på virksomheden. Handlingsplanen skal også kunne fremvises for Arbejdstilsynet. I bestemmer selv om den skal være fysisk eller digital.

I skal alts√• s√łrge for at gennemf√łre en APV-proces, n√•r det er relevant, men I skal dog som minimum s√łrge for at komme omkring alle virksomhedens arbejdsmilj√łforhold hvert tredje √•r.

Det betyder, at hvis der ikke i mellemtiden har v√¶ret anledning til at gennemf√łre en APV-proces for et givent arbejdsmilj√łforhold, skal I minimum hvert tredje √•r afd√¶kke forholdet og lave en risikovurdering af det.

APV-processens enkelte elementer:

 1. En risikovurdering af virksomhedens arbejdsmilj√łproblemer. Risikovurderingen skal foretages p√• baggrund af en afd√¶kning af virksomhedens arbejdsmilj√łforhold.
 2. En inddragelse af virksomhedens sygefrav√¶r med henblik p√• vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmilj√ł kan medvirke til sygefrav√¶ret.
 3. En skriftlig handlingsplan til l√łsning af arbejdsmilj√łproblemer, som ikke kan l√łses umiddelbart. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og √•rsager samt oplysninger om hvorn√•r og hvordan problemerne skal l√łses, herunder hvem der har ansvaret for at gennemf√łre l√łsningerne.
 4. En gennemf√łrelse af handlingsplanen og opf√łlgning p√• de iv√¶rksatte foranstaltninger, herunder opf√łlgning p√• om igangsatte l√łsninger er fyldestg√łrende og effektive.


Arbejdsgiveren skal s√łrge for at gennemf√łre en arbejdspladsvurdering, n√•r der sker √¶ndringer i arbejdet, arbejdsmetoderne, arbejdsprocesserne m.v., som kan have betydning for virksomhedens arbejdsmilj√ł. Arbejdsgiveren skal derudover s√łrge for, at virksomhedens arbejdsmilj√łforhold, herunder om der er arbejdsmilj√łproblemer, afd√¶kkes mindst hvert tredje √•r.

Hvis arbejdsgiveren ikke selv r√•der over forn√łden indsigt i APV-arbejdet
Hvis arbejdsgiveren ikke selv r√•der over forn√łden indsigt til at gennemf√łre arbejdspladsvurderingen, skal arbejdsgiveren indhente ekstern, sagkyndig bistand. Selvom der indhentes ekstern, sagkyndig bistand, er det stadig arbejdsgiverens ansvar, at der gennemf√łres en arbejdspladsvurdering, og at kravene, der fremg√•r af ¬ß¬ß 2 og 3, er opfyldt.

Hvad skal inddrages i forbindelse med sygefravær?

 

 • Analyse af virksomhedens frav√¶r p√• baggrund af registreringer af kort- og langtidsfrav√¶r i afdelinger, for medarbejdere eller arbejdsfunktioner
 • Vurdering af eventuel sammenh√¶ng mellem arbejdsmilj√ł og frav√¶r
 • Handlingsplan indarbejdes i APV med henblik p√• at forebygge og nedbringe evt. arbejdsrelateret sygefrav√¶r
 • Gennemf√łrelse af indsats
 • Evaluering og eventuel behov for nye indsatser


Inddragelse af sygefravær i APV

I skal ogs√• vurdere, om der er forhold i arbejdsmilj√łet, som medvirker til sygefrav√¶r. Det er alts√• ikke selve sygefrav√¶ret, der skal tages stilling til, men I skal vurdere, om der eventuelt er forhold i arbejdsmilj√łet, der kan medvirke til det samlede sygefrav√¶r. Enkeltpersoners sygefrav√¶r skal ikke inddrages i APV-processen.

N√•r I inddrager sygefrav√¶ret, kan APV-processen bidrage til at √łge kendskabet til eventuelle sammenh√¶nge mellem virksomhedens arbejdsmilj√ł og sygefrav√¶r. Derfra kan I vurdere, hvad I i givet fald kan g√łre for at nedbringe sygefrav√¶ret.


Sygefraværspolitik

Sygefraværspolitikken fastlægger de praktiske retningslinier og metoder for, hvordan medarbejdere og ledere i virksomheden skal forholde sig til sygefravær. Arbejdstilsynet vil ved et tilpasset tilsyn eller screening også medtage en sygefraværspolitik i vurderingen af virksomhedens egen-indsats.

 

Sygefraværspolitikken skal indeholde

 

 • M√•l for virksomhedens sygefrav√¶rspolitik
 • Indsatsomr√•der eller delm√•l
 • Metoder (sygefrav√¶rssamtale, r√•dgivere m.m.)
 • Retningslinier (handlingsplaner, opf√łlgning)

 

Det kan du/ I ikke klare det alene, du/ I m√• finde nogle r√•dgivere som kan arbejde videre med f√łlgende emner:

 

 • Afklaring af helbredsforhold og arbejdsevne
 • Tilpasning af arbejdsopgaver, arbejdsmilj√ł og indretning af arbejdsplads
 • Forbedring af fysisk og psykisk arbejdsmilj√ł
 • Lederuddannelse om bl.a. fremme af trivslen i virksomheden
 • Retningslinier og metoder for dialog med en sygemeldt og modtagelse af en medarbejder, der vender tilbage efter en l√¶ngere sygeperiode
 • Livsstilsfaktorer: alkohol, rygning, motion, sundhedsfremme m.m.
 • Tilbud om st√łtte ved kriser og traumatiske h√¶ndelser
 • Graviditetspolitik
 • Offentlige st√łtte- og kompensationsmuligheder
 • Fratr√¶delse p√• en god m√•de

 

Det er vigtigt, at virksomhedens arbejdsmilj√łorganisation/ sikkerhedsorganisation og de √łvrige personalefunktioner samarbejder om indsatsomr√•det sygefrav√¶r og APV.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev