APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
APV er en vigtig del af arbejdsmilj√łarbejdet

Arbejdspladsvurdering APV

Alle virksomheder med ansatte skal gennemf√łre en arbejdspladsvurdering. Arbejdspladsvurderingen er et vigtigt redskab til at forbedre arbejdsmilj√łet.


En arbejdspladsvurdering (APV) er en lovpligtig proces, der skal sikre, at I som virksomhed l√łser og forebygger eventuelle arbejdsmilj√łproblemer.

Processen starter med, at I afd√¶kker arbejdsmilj√łet i alle dele af virksomheden. Hvis det viser sig, at der er risici eller problemer i arbejdsmilj√łet, skal I vurdere deres alvor og beslutte, hvordan I vil h√•ndtere dem.

I skal ogs√• tage stilling til, hvem der har ansvaret for, at problemerne bliver l√łst, og hvorn√•r I skal f√łlge op p√•, om jeres tiltag har haft den √łnskede effekt.

 

Som et led i jeres APV skal I udarbejde en skriftlig handlingsplan, som skal være tilgængelig for alle på virksomheden. Handlingsplanen skal også kunne fremvises for Arbejdstilsynet. I bestemmer selv om den skal være fysisk eller digital.
 

APV-processen er et af de mest centrale redskaber i det systematiske arbejdsmilj√łarbejde, og i mange virksomheder er resultatet √łget trivsel og lavere sygefrav√¶r.

 

Hvem skal deltage i APV-processen?

I virksomheder med arbejdsmilj√łorganisation (AMO) skal AMO deltage i hele APV-processen. Det g√¶lder, b√•de n√•r I planl√¶gger, tilrettel√¶gger og gennemf√łrer APV‚Äôen og n√•r I f√łlger op p√• l√łsninger og opdaterer handlingsplanen. I virksomheder med 1-9 ansatte, hvor der ikke er krav om AMO, skal medarbejderne deltage p√• samme m√•de.
 

Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden gennemf√łrer APV-processen, og at medarbejderne bliver inddraget. AMO eller en repr√¶sentant for medarbejderne skal underskrive APV'ens handlingsplan som dokumentation for, at de har deltaget i APV-arbejdet.

APV-processen

Du kan selv v√¶lge de metoder og redskaber, som skal bruges til at gennemf√łre APV‚Äôen. Det kan fx v√¶re ved hj√¶lp af Arbejdstilsynets v√¶rkt√łjer eller materialer fra Branchef√¶llesskaberne for Arbejdsmilj√ł. Metoden kan v√¶re forskellige fra emne til emne. Uanset metoden skal du dog sikre, at der er en skriftlig behandlingsm√•de i forbindelse med planl√¶gningen, tilrettel√¶ggelsen og gennemf√łrelsen af APV-processen. Form√•let er at underst√łtte, at jeres APV-proces er systematisk og velovervejet.
 

 Ved den valgte metode skal du ogs√• sikre, at f√łlgende elementer indg√•r i APV-processen:
 

 • En risikovurdering af virksomhedens arbejdsmilj√łproblemer. Risikovurderingen skal foretages p√• baggrund af en afd√¶kning af virksomhedens arbejdsmilj√łforhold.
 • En inddragelse af virksomhedens sygefrav√¶r med henblik p√• vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmilj√ł kan medvirke til sygefrav√¶ret.
 • En skriftlig handlingsplan til l√łsning af arbejdsmilj√łproblemer, som ikke kan l√łses umiddelbart. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og √•rsager, samt oplysninger om hvorn√•r og hvordan de konstaterede problemer skal l√łses, herunder hvem der har ansvaret for at gennemf√łre l√łsningerne.
 • En gennemf√łrelse af handlingsplanen og opf√łlgning p√• de iv√¶rksatte foranstaltninger, herunder opf√łlgning p√• om igangsatte l√łsninger er fyldestg√łrende og effektive.

 

Fra afd√¶kning til opf√łlgning p√• l√łsninger

En APV-proces kan gennemf√łres p√• mange m√•der, og I afg√łr selv, hvordan I vil gribe det an. I kan fx dele APV-arbejdet op i arbejdsmilj√łemner, som ergonomi, psykisk arbejdsmilj√ł m.v., eller I kan gennemf√łre processen afdeling for afdeling. APV‚Äôen beh√łver ikke at blive gennemf√łrt samlet for hele virksomheden, men kan deles op i enheder, hvis jeres virksomhed har en vis st√łrrelse.

1: Afdæk og risikovurder

N√•r I skal afd√¶kke jeres arbejdsmilj√ł, kan I benytte jer af forskellige redskaber afh√¶ngigt af, hvad det er, der har sat APV-processen i gang. I kan fx bruge sp√łrgeskemaer, dialogm√łder, en rundgang p√• virksomheden - eller en kombination.
 

S√łrg for, at I b√•de forholder jer til det fysiske og det psykiske arbejdsmilj√ł: Betyder √¶ndringerne fx, at I f√•r tunge l√łft? Vil √¶ndringerne medf√łre stillesiddende arbejde? Eller kan de f√łre til stor arbejdsm√¶ngde og tidspres?


N√•r I har afd√¶kket de relevante arbejdsmilj√łforhold, skal I vurdere, om der er forhold, der kan udg√łre et arbejdsmilj√łproblem. Det vil sige, om der er medarbejdere, der kan blive udsat for p√•virkninger, der kan udg√łre en risiko for deres sikkerhed eller sundhed.

Hvis I finder arbejdsmilj√łproblemer, som kan l√łses med det samme, skal I g√łre det.
 

Uanset, hvordan I går til det, er der nogle elementer, som altid skal indgå.

 

2: Inddrag sygefravær

I skal ogs√• vurdere, om der er forhold i arbejdsmilj√łet, der kan medvirke til det samlede sygefrav√¶r i virksomheden. Form√•let er at afd√¶kke de arbejdsmilj√łproblemer, der kan ligge bag og tage det f√łrste skridt til at h√•ndtere dem og dermed nedbringe sygefrav√¶ret.


Eksempler på forhold, der erfaringsmæssigt kan have betydning for de ansattes sygefravær:

 • Mangel p√• indflydelse og udfordringer
 • Stor arbejdsm√¶ngde og tidspres
 • Kr√¶nkende handlinger herunder mobning og seksuel chikane
 • D√•rlige arbejdsstillinger
 • Arbejdsulykker.


3: Lav handlingsplan

Hvis I vurderer, at der er risici eller problemer i jeres arbejdsmilj√ł, som I ikke kan l√łse med det samme, skal I beskrive deres art, alvor, omfang og √•rsager i en handlingsplan.

Det skal ogs√• fremg√• af handlingsplanen, hvorn√•r og hvordan I vil l√łse problemerne, og hvem der har ansvaret for, at det sker.

Hvis jeres risikovurdering viser, at der er arbejdsmilj√łproblemer, som udg√łr en akut fare for de ansattes sikkerhed eller sundhed, skal I straks igangs√¶tte tiltag, som fjerner faren eller reducerer den til et acceptabelt niveau.

Denne type arbejdsmilj√łproblemer skal ogs√• beskrives i handlingsplanen, s√• I kan sikre jer, at l√łsningerne er tilstr√¶kkeligt effektive p√• sigt.
 

N√•r I beskriver l√łsningerne, skal I bl.a. v√¶re opm√¶rksomme p√• f√łlgende:

 • Bliver l√łsningen rettet mod kilden til problemet?
 • Kan problemet undg√•s ved at g√łre tingene p√• en anden m√•de?
 • Kan det, der er farligt, udskiftes med noget, der er ufarligt eller mindre farligt?
 • Bliver medarbejderne opl√¶rt og instrueret, som de skal?

APV’ens handlingsplan skal være tilgængelig på virksomheden, så både medarbejdere, ledelse og Arbejdstilsynet kan læse den.

I kan med fordel bruge handlingsplanen som en aktivitets- og tidsplan for det videre arbejde.


4: Gennemf√łr og f√łlg op p√• l√łsningerne

Det sidste skridt i APV-processen er at gennemf√łre de l√łsninger og forebyggende tiltag, I har besluttet.

N√•r de har fungeret i en periode, skal I f√łlge op p√•, om de virker efter hensigten og effektivt forebygger risikoen for de ansattes sikkerhed og sundhed.


Hvis tiltagene ikke virker efter hensigten skal I finde andre l√łsninger. Det betyder, at I ogs√• skal rette handlingsplanen til.

Hvis I har unge, gravide eller ammende ansat på jeres arbejdsplads skal I være opmærksomme på, at der gælder særlige regler for disse grupper.
Tilmelding til nyhedsbrev