APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Valg af arbejdsmilj√łrepr√¶sentant (AMR)

Valg af sikkerhedsrepr√¶sentant/arbejdsmilj√łrepr√¶sentant

 

Valg af arbejdsmilj√łrepr√¶sentant

Som arbejdsgiver skal du s√łrge for, at der bliver afholdt valg af det n√łdvendige antal arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter. Du kommer frem til det n√łdvendige antal i samarbejde med de ansatte ud fra n√¶rhedsprincippet. Du har dog ikke noget med selve valghandlingen at g√łre.


Hvem kan v√¶lges som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant?

Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten v√¶lges af og blandt de ansatte p√• virksomheden. Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere kan ikke v√¶lges som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant.
 

Det er normalt reglerne om valg af tillidsrepr√¶sentant p√• det p√•g√¶ldende eller tilsvarende overenskomstomr√•de, der g√¶lder for, hvem der kan v√¶lges som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant. Tillidsrepr√¶sentantreglerne indeholder typisk s√¶rlige bestemmelser om anciennitet, kvalifikationer mv.

 

En ansat kan v√¶lges som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant, uanset om den p√•g√¶ldende er medlem af en faglig organisation eller ej. Samme person kan varetage hvervet som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant og som tillidsrepr√¶sentant. Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten kan ikke ‚Äúv√¶ltes‚ÄĚ af kollegerne. De to valg skal foreg√• hver for sig.


Hvem kan v√¶re med til at v√¶lge arbejdsmilj√łrepr√¶sentant?

Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten v√¶lges af de ansatte i det omr√•de, som arbejdsmilj√łgruppen d√¶kker. Hvis der kun skal v√¶lges √©n repr√¶sentant, v√¶lges denne af alle de ansatte i virksomheden.
 

Alle ansatte har ret til at v√¶re med til at v√¶lge, ogs√• l√¶rlinge, deltidsansatte, l√łstansatte, afl√łsere, vikarer og praktikanter. Ansatte p√• kontor- og administrationsomr√•det samt butiksansatte, der er besk√¶ftiget mindre end 10 timer om ugen, har dog ikke valgret.

Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere må ikke deltage i valget.

 

Valgperiode, oph√łr og frav√¶r

Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten v√¶lges for 2 √•r. Du og de ansatte kan indg√• en aftale om, at der for fremtidige valg g√¶lder en l√¶ngere valgperiode, dog h√łjst 4 √•r. Uanset l√¶ngden af valgperioden kan der ske genvalg.
 

Hvis arbejdsmilj√łrepr√¶sentantens besk√¶ftigelse oph√łrer i det omr√•de, hvor den p√•g√¶ldende er valgt til at varetage opgaver, slutter hvervet som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant, selvom de 2 √•r endnu ikke er g√•et. Herefter har de ansatte i det p√•g√¶ldende omr√•de ret og pligt til at v√¶lge en ny arbejdsmilj√łrepr√¶sentant. Der er ogs√• ret og pligt til at v√¶lge en ny arbejdsmilj√łrepr√¶sentant, hvis den aktuelle arbejdsmilj√łrepr√¶sentant forlader virksomheden.


Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten kan ikke forlade hvervet i valgperioden. Sker det alligevel, har de ansatte ikke ret til at v√¶lge en ny arbejdsmilj√łrepr√¶sentant. Der kan dog altid v√¶lges en ny, hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige om det.
 

Der kan ogs√• v√¶lges en ny arbejdsmilj√łrepr√¶sentant, hvis den hidtidige arbejdsmilj√łrepr√¶sentant er frav√¶rende fra virksomheden p√• grund af fx orlov eller sygdom, der forventes eller er planlagt at vare mindst 4 m√•neder.  Det er relevant i de tilf√¶lde, hvor den frav√¶rende arbejdsmilj√łrepr√¶sentant var virksomhedens eneste, eller hvor I, ud fra n√¶rhedsprincippet, vurderer, at der fortsat er behov for samme antal arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter. Den nye arbejdsmilj√łrepr√¶sentant v√¶lges for den resterende del af valgperioden eller for en ny valgperiode.
 

Hvis arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten er frav√¶rende i en kortere periode, har du som arbejdsgiver pligt til at samarbejde med de √łvrige ansatte under arbejdsmilj√łrepr√¶sentantens frav√¶r, og de ansatte har ogs√• pligt til at samarbejde med dig.

 

Manglende arbejdsmilj√łrepr√¶sentant

Det er afg√łrende, at de ansatte v√¶lger en eller flere arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter, for at arbejdet i arbejdsmilj√łorganisationens (AMO) kan fungere efter hensigten. Det er vigtigt, at de ansatte er motiverede, involverer sig og opfylder deres forpligtelse til at deltage.


Som arbejdsgiver skal du derfor g√łre en stor og l√łbende indsats for at f√• de ansatte til at deltage i det organiserede arbejdsmilj√łarbejde og dermed v√¶lge arbejdsmilj√łrepr√¶sentant.

Det er ikke nok, at du henvender dig til de ansatte √©n gang. Du har pligt til l√łbende at opfordre til valg og til at fors√łge at f√• de ansatte til at deltage i arbejdsmilj√łarbejdet.
 

Hvis det ikke lykkes at f√• valgt en arbejdsmilj√łrepr√¶sentant, fungerer arbejdslederen og formanden alene, indtil de ansatte f√•r valgt en repr√¶sentant.

Nedenfor f√łlger nogle eksempler p√•, hvad du kan g√łre som arbejdsgiver, hvis du oplever, at det er sv√¶rt at f√• de ansatte til at v√¶lge en arbejdsmilj√łrepr√¶sentant:
 

  • Du kan sikre dig, at de ansatte forst√•r, hvad arbejdsmilj√łrepr√¶sentantens og AMO‚Äôs rolle og opgaver er.
  • Du kan fort√¶lle, at arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten bliver kl√¶dt p√• til opgaven via arbejdsmilj√łuddannelsen.
  • Du kan give udtryk for, at du ‚Äď og resten af ledelsen - synes, at hvervet som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant er vigtigt.
  • Du kan fort√¶lle de ansatte, at den kommende arbejdsmilj√łrepr√¶sentant vil f√• rimelig tid til r√•dighed til at varetage opgaverne i AMO.


Arbejdsmilj√łrepr√¶sentantens beskyttelse 

Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten er beskyttet mod at blive afskediget og mod anden forringelse af sine forhold p√• samme m√•de som tillidsrepr√¶sentanter p√• det p√•g√¶ldende faglige eller tilsvarende omr√•de. Reglerne om arbejdsmilj√łrepr√¶sentantens beskyttelse f√łlger s√•ledes de tillidsrepr√¶sentantregler, der er aftalt i overenskomsten p√• det p√•g√¶ldende omr√•de. Derfor skal uenighed om arbejdsmilj√łrepr√¶sentantens beskyttelse afg√łres i det fagretlige system af arbejdsmarkedets parter. Det samme g√¶lder sp√łrgsm√•l om, hvilke regler der skal bruges til at beskytte arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten, samt sp√łrgsm√•l om brud p√• eller fortolkning af disse regler.
 

Hvis der ikke er tillidsrepr√¶sentanter p√• det p√•g√¶ldende faglige eller tilsvarende omr√•de, er arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten i stedet beskyttet via et forl√¶nget opsigelsesvarsel p√• 6 uger.
 

Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten m√• ikke stilles ringere p√• grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet. Beskyttelsen indtr√¶der fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren eller den ansattes faglige organisation bliver bekendt med valget, uanset om funktionen som arbejdsmilj√łrepr√¶sentant f√łrst indtr√¶der senere.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev