APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Nyheder om stress

Nyheder om stress - april/ maj 2006

 
Omkring 35.000 lønmodtagere er hver dag sygemeldt på grund af stress. Det lægger pres på landets praktiserende læger, der nu melder om en stor stigning i antallet af henvendelser om arbejdsrelateret stress.
 
Før troede forskerne, at udbrændthed først og fremmest rammer mennesker, der arbejder med andre mennesker. En ny videnskabelig undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet viser imidlertid, at det ikke i sig selv er årsagen til udbrændthed.
Forklaringen skal derimod findes i dårligt psykiske arbejdsmiljø, som kan findes på alle typer arbejdspladser
 
Gennem mange års forskning på Arbejdsmiljøinstituttet har man identificeret seks faktorer, der er helt centrale for det psykiske arbejdsmiljø. Disse seks faktorerbliver omtalt som»De 6 guldkorn«.
De først fem gælder det, at man »ikke kan få nok af dem«.
Udbrændthed er en form for arbejdsrelateret stress, der viser sig som langvarig psykisk og fysisk udmattelse og træthed. Det er en udbredt opfattelse, at udbrændthed skyldes intenst arbejde med mennesker, men nu viser en ny ph.d. afhandling, der er udarbejdet i forbindelse med Arbejdsmiljøinstituttets såkaldte PUMA-undersøgelse, at årsagerne til udbrændthed er tæt knyttet til det psykosociale arbejdsmiljø.
 
Arbejdstilsynet har udgivet en ny publikation om arbejdsbetinget stress. Publikationen definerer, hvad stress er, gennemgår de risikofaktorer i arbejdsmiljøet, der kan føre til stress, og beskriver de vigtigste måder at forebygge arbejdsbetinget stress på. Publikationen giver en omfattende og samlet beskrivelse af hele stressområdet og er dermed et godt redskab til brug i arbejdet med at forebygge stress. Dette materiale er udsendt april 2006.
 Tilmelding til nyhedsbrev