APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Særlig APV til brug ved natarbejde

Særlig APV til brug ved natarbejde

 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmilj√ł (NFA) har p√• baggrund af forskning lavet nogle anbefalinger for, hvordan natarbejde b√łr udf√łres. 

De nye regler og rammer er gældende, hvis jeres medarbejdere arbejder på en overenskomst, hvor anbefalingerne er blevet implementeret.


De lokale parter skal eventuelt sammen med arbejdsmilj√łorganisationen vurdere, om virksomheden lever op til anbefalingerne fra NFA:
 • H√łjst tre nattevagter i tr√¶k
 • H√łjst 9 timer ad gangen
 • Mindst 11 timer mellem to vagter
 • Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.

Anbefalingerne fremgår af Industriens Overenskomst (bilag 10) og af Industriens Funktionæroverenskomst (bilag 17). Anvendelse af nedenstående tjekliste opfylder overenskomstparternes krav til identifikation og afdækning af risici ved natarbejde.

Dr√łftelserne, om virksomheden lever op til anbefalingerne, dokumenteres i ‚ÄĚDokumen ¬≠ tationsskemaet vedr√łrende natarbejde‚ÄĚ.

Hvis det vurderes, at NFA‚Äôs anbefalinger f√łlges, anvendes de almindelige regler i overenskomsten u√¶ndret. Hvis det vurderes, at NFA‚Äôs anbefalinger ikke f√łlges, s√¶ttes en r√¶kke s√¶rlige aktiviteter i v√¶rk, herunder gennemf√łrelse af en s√¶rlig APV om natarbejde. Den s√¶rlige APV om natarbejde skal indeholde:

I. Identifikation og afdækning af risici ved natarbejde
II. Vurdering af risici ved natarbejde
III. Prioritering og udarbejdelse af handlingsplan
IV. Opf√łlgning p√• handlingsplan.

Den s√¶rlige APV udf√łres efter samme princip, som den ‚ÄĚalmindelige‚ÄĚ APV - se nedenst√•ende punkt 1 ‚Äď 5.

Dog udf√łres den s√¶rlige APV √•rligt.

Der skal til brug for den særlige APV om natarbejde udarbejdes:

 • minimumstjekliste til afd√¶kning af s√¶rlige risikofaktorer ved natarbejde
 • katalog over forebyggelsesforanstaltninger, der kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner.

Nedenstående tjekliste kan anvendes til afdækning af risikofaktorer ved natarbejde, som kræver særlig opmærksomhed.
Tjeklisten supplerer tjekliste fra BFA Industri i vejledningen ‚ÄĚAPV-guide til industrien‚ÄĚ.

Kontroller i den forbindelse, om der er kortlagt risikofaktorer ved natarbejde i den almindelige APV.
 

 • S√łrg for fokus p√• instruktion ved arbejdsopgaver der udf√łres om natten. F√• alle arbejdsopgaver kortlagt og beskrevet. Overvej, om der er specifikke medarbejdergrupper/jobfunktioner om natten, og om det kr√¶ver s√¶rlig instruktion.
 • V√¶r sikker p√•, at der er adgang til relevante brugsanvisninger mv.
 • S√łrg for, at medarbejdere, ledere og AMO er instrueret i registrering af h√¶ndelser/n√¶rved-h√¶ndelser med henblik p√• forebyggelse.
 • Udarbejd procedure for specifikke arbejdsopgaver f.eks. reparationer, hvor s√¶rligt uddannet personale ikke er til stede om natten.
 • Planl√¶g natarbejdet med fokus p√• arbejdstempo og krav, s√• specielt belastende opgaver udf√łres p√• dagvagter.
 • Undg√• alene-arbejde p√• nattevagter og s√łrg for mulighed for social kontakt samt kontakt til leder, AMO og dagholdet.
 • Hav fokus p√• fysiske forhold som lys, temperatur og pauser.
 • Itales√¶t hvad en sund livsstil har af betydning for helbredet, specielt n√•r det handler om natarbejde. Faktorer som kost, motion og s√łvn er vigtige i denne sammenh√¶ng. Bliv inspireret af eksisterende BFA-materiale p√• omr√•det.
 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmilj√ł (NFA)
S√¶rlig APV og forebyggende foranstaltninger om natarbejde ‚Äď hvis virksomheden ikke f√łlger anbefalinger fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmilj√ł (NFA)
Læs mere herRelaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev