APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Alle kan brænde ud

Alle kan brænde ud


Før troede forskerne, at udbrændthed først og fremmest rammer mennesker, der arbejder med andre mennesker. En ny videnskabelig undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet viser imidlertid, at det ikke i sig selv er årsagen til udbrændthed.
Forklaringen skal derimod findes i dårligt psykiske arbejdsmiljø, som kan findes på alle typer arbejdspladser.

Især fire ting kan få mennesker til at brænde ud:
 
  • Dårlige udviklingsmuligheder (fx manglende udfordringer og læring)
  • Manglende rolleklarhed (uklarhed om ansvarsområder og mål)
  • Rollekonflikter (fx at der stilles modstridende krav)
  • Manglende forudsigelighed (fx at man ikke ved, hvad der skal ske)
Undersøgelsen viser også, at gløden kan flamme op igen hos mennesker, der er ramt af udbrændthed. Udbrændthed er således ikke en permanent tilstand. En vigtig sidegevinst ved at nedbringe udbrændthed er, at sygefraværet også falder.
 
Arbejdet med mennesker kræver ofte stort følelsesmæssigt engagement. Alligevel er det ikke selve arbejdet med mennesker, der brænder folk ud. Det gør derimod et dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Der ligger et potentiale for at forebygge udbrændthed og mindske sygefraværet ved at ændre på organiseringen af arbejdet, så det psykiske arbejdsmiljø forbedres, siger læge Marianne Borritz, der står bag undersøgelsen.
De nye forskningsresultater kommer fra en ph.d.-afhandling fra Arbejdsmiljøinstituttet. Afhandlingen er udarbejdet af Marianne Borritz, der er 1. reservelæge på Bispebjerg Hospitals arbejds- og miljømedicinske klinik. Afhandlingen er baseret på AMI's forskningsprojekt PUMA (Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde). Her har 2.000 ansatte fra seks arbejdspladser medvirket ved at besvare spørgeskemaer tre gange inden for seks år.

Udbrændthed er en særlig form for arbejdsrelateret stress, der viser sig som langvarig psykisk og fysisk udmattelse og træthed.
 
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev